STOP dekubitům. Nemocnice upozorní na problematiku proleženin a důležitost prevence

STOP dekubitům. Nemocnice upozorní na problematiku proleženin a důležitost prevence
10. listopadu 2016
Nemocnice Pardubického kraje se přidává ke Světovému dni STOP dekubitům a 18. listopadu ve všech pěti nemocnicích pořádá osvětovou akci pro veřejnost.

Zdravotníci na celém světě bojují s dekubity, neboli proleženinami. U nemocných mohou vzniknout i během několika hodin, což následně výrazně prodlouží dobu léčení. Proto na tuto problematiku každoročně upozorňuje Světový den STOP dekubitům, jehož cílem je zvýšení povědomí o proleženinách a především zvýšení informovanosti veřejnosti o prevenci. K celosvětové výzvě Evropského poradního sboru pro dekubity (EPUAP) se připojuje rovněž Nemocnice Pardubického kraje.

V pátek 18. listopadu 2016 se ve všech pěti nemocnicích uskuteční osvětová akce pro veřejnost zaměřená na prevenci dekubitů, kterou připravil úsek ošetřovatelské péče. Bude probíhat od 9.00 do 12.30 hodin. „Chceme ve všech našich nemocnicích upozornit, že proleženiny jsou problémem v celosvětovém měřítku. Mohou vzniknout nejen v průběhu hospitalizace, ale i v domácím prostředí. Proto chceme oslovit širokou veřejnost a poradit, jak vzniku proleženin předcházet nebo jak postupovat při jejich vzniku, a nabídnout řadu dalších informací,“ uvedla Světlana Jeřábková, ředitelka ošetřovatelské péče Nemocnice Pardubického kraje.

„Prevence hraje zásadní roli v boji proti dekubitům. Je několikanásobně levnější než samotná léčba. Proto je nesmírně důležité, aby se o této problematice hovořilo a aby byli lidé informováni. Nejen laická veřejnost, ale i zdravotnický personál. Proto jsem uvítal nedávný seminář na toto téma pro zdravotní sestry Pardubické nemocnice. A pochopitelně vítám i nadcházející akci pro širokou veřejnost,“ řekl Ivo Bureš, primář Geriatrického centra Pardubické nemocnice a zároveň předseda České společnosti pro léčbu rány.

Dekubitus je poškození kůže nebo tkání kůže. Příčinou vzniku je nadměrné mechanické zatížení kůže, tlak, tření, střižné síly, vlhkost, nedostatečná výživa a hlavně dlouhodobé ležení na lůžku bez změny polohy. Může být v rozsahu od trvalého začervenání až po odumřelou tkáň postihující svaly, šlachy a kosti. Jedná se o zásadní problém, neboť se proleženiny špatně hojí. Nejrizikovější skupinou jsou lidé starší 70 let, imobilní pacienti nebo nemocní se sníženou cítivostí, například diabetici nebo lidé po cévní mozkové příhodě. Dekubity s sebou nesou nejen zvýšené riziko infekce, ale stoupá i riziko úmrtí. „Dekubity komplikují léčbu, která je pak pochopitelně výrazně ekonomicky nákladnější. Infekce může ohrozit i zdravotnický personál,“ upozornil primář Bureš. „A proto je důležité věnovat velkou pozornost prevenci,“ dodala ředitelka ošetřovatelské péče Jeřábková.

Mnoho užitečných informací o problematice proleženin může každý zájemce načerpat v pátek 18. listopadu. Odborníci na každém z pěti pracovišť Nemocnice Pardubického kraje představí možnosti, jimiž lze předcházet vzniku dekubitů. Bude připravena ukázka polohovacích pomůcek a správného polohování, poradenství v oblasti výživy, správné péče o pokožku či řešení inkontinence, představení materiálů na vlhké hojení ran či konzultace s rehabilitačním pracovníkem. „Budeme připraveni poradit všem, kteří doma pečují o své blízké, a rádi zodpovíme i dotazy na téma návaznosti péče po propuštění pacienta do domácího prostředí, na spolupráci s Charitou a Domácí péčí, sociální poradenství a rehabilitační ošetřovaní,“ uvedla ředitelka ošetřovatelské péče Jeřábková.  

Den STOP dekubitům v Nemocnici Pardubického kraje (18. 11. 2016, 9.00 – 12.30 hod.)

Pardubická nemocnice – vestibul budovy Informací (budova č. 15)
Chrudimská nemocnice – vestibul nemocnice
Orlickoústecká nemocnice – přízemí pavilonu H
Litomyšlská nemocnice – galerie na monobloku, I. patro
Svitavská nemocnice – vestibul nemocnice

Další aktuality

Běh pro miminka do dlaně

24. dubna 2024

Oddělení intermediární péče o novorozence Pardubické nemocnice se potřetí připojí k charitativní akci neziskové organizace Nedoklubko. Běh a procházka pro Miminka do dlaně podporuje rodiče předčasně narozených dětí na jednotkách intenzivní a intermediární péče 27 českých perinatologických center. Pardubičtí zdravotníci natočili video. Zúčastnit se může i veřejnost. Aktivní účastí v projektu mohou lidé podpořit vybrané perinatologické centrum.