S chirurgickým robotem už se operuje

S chirurgickým robotem už se operuje
7. května 2024
V Pardubické nemocnici se na konci minulého týdne uskutečnila první operace využívající robotického operačního systému da Vinci Xi. Zdejší lékaři tak už například zvládli úspěšně odoperovat pokročilý nádor tlustého střeva. Samotná operace trvala přes pět hodin. Všichni čtyři pacienti, které chirurgové zatím operovali s pomocí robota, se rychle zotavují. Část už jich je v domácím léčení.

V lednu letošního roku byl v novém pavilonu zprovozněn chirurgický robotický systém da Vinci Xi. Téměř okamžitě na něm začalo svůj výcvik několik týmů nemocničních chirurgů z různých oborů, na konci dubna prošel certifikací první z nich, přednosta Chirurgické kliniky Lukáš Sákra. O týden později už operoval s využitím chirurgického robota poprvé. 

Stovky hodin tréninku a operace pod dohledem zkušeného kolegy

„Než se chirurg zvládne proškolit s novým systémem, trvá to přibližně tři měsíce a zabere stovky hodin. Poté, co lékař získá certifikaci, musí do dvou měsíců odoperovat předem daný počet výkonů. Teprve poté je jeho příprava u konce,“ vysvětluje přednosta Sákra s tím, že nastavený časový plán přípravy, školení a první operace se v Pardubické nemocnici daří plnit.  

První operace musejí probíhat pod dohledem garanta, kterým je pro pardubické operatéry primář Filip Pazdírek z pražské Fakultní nemocnice v Motole. Nezbytnou součástí týmu je ještě zástupce výhradního dodavatele robotického systému, společnosti Synektik.

První onkologická operace

Operace s využitím robotického systému jsou velmi šetrné. Čím menší zásah do těla pacienta je, tím lépe se pak operační rány hojí. Celosvětově nejčastějším výkonem je operace tříselné kýly. Pro svou šetrnost je tento typ operací vhodný například pro onkologické pacienty. V Pardubické nemocnici by právě onkologické operace měly být do budoucna nejčastějšími typy zákroků.

Na sále číslo 11, kde se robotický systém nachází, proběhla minulý týden i první onkologická operace. V průběhu více než pětihodinového výkonu byl pacientovi odstraněn pokročilý nádor tlustého střeva.  „Rád bych na tomto místě poděkoval všem kolegům, ať už chirurgům, anesteziologům nebo dalším zdravotníkům z oddělení centrálních operačních sálů za skvělou přípravu i spolupráci. Je to podobné jako při klasických operacích. Není to jen o jednom chirurgovi, ale o celém týmu, který mu pomáhá. A platí to i u robotické chirurgie. To, že se všichni operovaní pacienti úspěšně zotavují, je rozhodně díky celému týmu,“ říká Lukáš Sákra.

Supermoderním robotický systém

Robotická chirurgie je v Nemocnici Pardubického kraje naprostou novinkou. „Kromě všeobecné chirurgie budou s robotem pracovat týmy z gynekologie, urologie a potom plánujeme různé další specializace. Pokud bychom se bavili o konkrétních výkonech, budeme z hlediska všeobecné chirurgie provádět právě zákroky na zažívacím traktu nebo operace tlustého střeva. S přibývajícími zkušenostmi se bude spektrum možných výkonů rozšiřovat. Ročně může být s využitím robota provedeno 250–300 výkonů,“ doplňuje generální ředitel Nemocnice Pardubického kraje Tomáš Gottvald s tím, že operační robot s hodnotou skoro 65 milionů korun je nejdražší technologií Nemocnice Pardubického kraje. Do jeho pořízení investovala nemocnice 20 milionů korun z vlastních zdrojů, zbývající finanční prostředky se jí podařilo získat díky dotační výzvě REACT-EU.

Jediný v Pardubickém kraji

Robotický operační systém je instalován v novém pavilonu urgentního příjmu a chirurgických oborů. „Pardubický kraj se o rozvoj areálů svých nemocnic snaží dlouhodobě. Investice do nového pavilonu Pardubické nemocnice je tou historicky největší a momentálně pokračuje druhou etapou v nákladu necelých 23 mil. korun. Trochu příznačně byla tato etapa zahájena právě demolicí starých operačních sálů. Staré tak uvolňuje místo novému a první robotická operace ukazuje nejen směr moderní medicíny, ale i krajského zdravotnictví,“ uvádí hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.

Investice do technologií tohoto typu jsou pro Pardubický kraj klíčové. „Znamenají totiž, že pacientům v našem kraji bude dostupná špičková péče a zdravotníkům moderní metody a zázemí. Doufáme, že nové technologické možnosti, které jsou v novém pavilonu (a nejen v něm) k dispozici, budou pro pacienty znamenat výrazné zvýšení komfortu a přilákají do našich nemocnic i další zdravotnický personál,“ doplňuje náměstkyně hejtmana pro oblast zdravotnictví Michaela Matoušková.

První onkologickou operaci s využitím robotického operačního systému v Pardubickém kraji provedl přednosta Chirurgické kliniky Pardubické nemocnice MUDr. Lukáš Sákra, Ph.D. Asistoval mu MUDr. Jiří Sehnálek. Anesteziologem byl MUDr. Zdeněk Nevoral. Tým sálových sester a sanitářů pak vedla staniční sestra oddělení centrálních operačních sálů a centrální sterilizace Jana Říhová.


Jak se pracuje s chirurgickým robotem?

 Operační robot da Vinci Xi se skládá ze tří částí: operatérovy konzole, pacientského vozíku se samotnými operačními rameny a videověže. Operující lékař sedí u konzole, kde má 3D pohled do operačního pole a pomocí speciálních joysticků robota ovládá. Nedívá se přitom na pacienta, ale do monitoru v konzoli. Veškeré úkony v těle pacienta provádí operatér prostřednictvím robotických ramen.

Možnosti robotické ruky jsou širší než možnosti lidské ruky, a v tom je vlastně celá podstata robotické chirurgie. Do Pardubické nemocnice se tak dostala ta nejmodernější medicína, která v současné době na světě je,“ dodává přednosta Chirurgické kliniky Pardubické nemocnice a zároveň uklidňuje, že robot nedělá nic sám od sebe: „Všechno je řízené chirurgem a robot má celou řadu bezpečnostních pojistek, aby nedošlo třeba k nechtěnému pohybu operačních ramen, a tím pádem ke zranění pacienta.“ I když s robotem budou pracovat zkušení chirurgové s mnohaletou praxí, je třeba se na novém systému zaškolit, a to platí i pro další sálový personál.