První červenec je rozhodným dnem fúze nemocnic

První červenec je rozhodným dnem fúze nemocnic
30. června 2014
V souvislosti s rozhodným dnem fúze krajských nemocnic, kterým je 1. 7.2014, informovali ve druhé polovině června členové představenstva nemocnic akutní lůžkové péče Pardubického kraje zástupce odborových svazů v jednotlivých nemocnicích o procesu tohoto sloučení a o změnách, které s ním souvisejí.

K faktické fúzi pěti nemocnic Pardubického kraje dojde na základě rozhodnutí jediného akcionáře, Pardubického kraje, do konce roku 2014. „Sloučením vznikne společnost Nemocnice Pardubického kraje, a.s., která bude zapsána do obchodního rejstříku k 31. 12. 2014. Termín je ještě diskutován s poradenskou firmou a bude s odborovými svazy včas projednán," uvedl předseda představenstva Pavel Havíř. Připomněl, že k procesu fúze dochází v rámci racionalizačních kroků, s cílem zvýšení efektivity a stabilizace organizace lůžkové akutní péče v Pardubickém kraji.

Pracovně-právní vztahy a kolektivní smlouvaVeškeré pracovně právní vztahy – práva a povinnosti zaměstnavatele i zaměstnanců - přejdou ze čtyř akciových společností (Orlickoústecká nemocnice, Svitavská nemocnice, Chrudimská nemocnice, Litomyšlská nemocnice) na nástupnickou organizaci, která bude novým zaměstnavatelem dohromady celkem asi 4 000 lidí. Zaměstnanci obdrží oznámení či dodatek k současné pracovní smlouvě, která bude platit i nadále.

Důležitým instrumentem v pracovně-právních vztazích jsou kolektivní smlouvy

„Navrhujeme prodloužení stávajících kolektivních smluv do konce roku 2015. Takto vzniklý časový prostor využijeme pro nové kolektivní vyjednávání, ke kterému odboráře vyzveme na začátku roku 2015," uvedl Josef Diessl, zodpovědný člen představenstva za personální oblast, který vede tým personalistiky. Cílem je uzavření jedné kolektivní smlouvy za celek všech sloučených nemocnic, a to včetně mzdového řádu, obdobně, jako je tomu v současnosti. „Funkční tým ekonomů a personalistů bude v roce 2015 pracovat na sjednocování mzdových předpisů, které jsou součástí kolektivních smluv ve všech pěti nemocnicích – to bude zásadní změna při jejich uzavírání. Jednotný mzdový řád má za cíl zajistit odměňování ve všech nemocnicích podle stejných principů. Za srovnatelně stejnou práci musí náležet stejná mzda, aby nedocházelo k diskriminaci," zdůraznil Tomáš Gottvald, člen představenstva zodpovědný za fúzi.

Pracují odborné týmy

Kromě týmu personalistiky pracují na integraci jednotlivých oblastí další tři týmy: Tým ekonomů a účetních, obchodníků a IT. „Nejdál je otázka účetních agend. Členové ekonomického týmu se shodli na metodice sjednocení účetních a daňových agend napříč pěti nemocnicemi, tuto shodu vnímám jako důležitou," řekl Tomáš Gottvald. Podle něho se konkrétní návrhy řešení za každou z oblastí budou odvíjet od vyjasněné organizační struktury. „Organizační strukturu nyní finalizujeme ve spolupráci s poradenskou firmou KPMG," doplnil Tomáš Gottvald.

Proces sloučení je užitečný

„Pro stabilitu a osobní jistotu lidí, kteří v nemocnicích pracují, je proces sloučení nesporně užitečný," uvedl předseda představenstva Pavel Havíř. Zopakoval, že současná úhradová vyhláška nepřeje menším nemocnicím. „Cílem je, aby firma Nemocnice Pardubického kraje byla na konci roku 2015 stabilizovaná, „zdravá" a aby byla seriózním partnerem pro dodavatele zdravotnického a dalšího potřebného materiálu a služeb."

Krok sjednocení povede k zajištění personální stability, ke snazšímu získávání akreditací pro vzdělávání a výchovu mladých lékařů či ke splnění podmínek příloh č. 2 ke smlouvám se zdravotními pojišťovnami.

Zdenka Hanyšová Celá
30. 6. 2014