Orlickoústecká nemocnice, a.s. získala Certifikát o udělení akreditace

Orlickoústecká nemocnice, a.s. získala Certifikát o udělení akreditace
29. června 2014
Ve dnech 2. - 3. června 2014 v Orlickoústecké nemocnici, a.s. proběhlo akreditační šetření společností Spojená akreditační komise, o. p. s. Šetření se uskutečnilo ve zdravotnických i nezdravotnických provozech a tříčlenný tým auditorů externí společnosti se zaměřil především na hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče.

Audit byl proveden z části metodou „Stopař pacienta", kdy auditoři přímo komunikovali s náhodně vybranými pacienty naší nemocnice, lékaři, nelékařskými zdravotnickými pracovníky a provozními zaměstnanci.

Členové hodnotitelského týmu se podrobně zabývali také indikátory standardů, které zahrnují informace k péči o pacienta, hygieně prostředí, technickému vybavení i funkčnosti bezpečnostních systémů.K úspěšnému dosažení bylo potřeba získat alespoň 80% v této kategorii, přičemž Orlickoústecká nemocnice, a.s. prokázala splnění všech standardů a požadavků na 97,2 %. Může tak garantovat svým pacientům, že je stále zařízením s efektivním systémem trvalého zvyšování kvality.

Zásluhou všech zaměstnanců a jejich obrovského množství odvedené práce, kterou na poli zvyšování kvality péče za poslední roky odvedli, získala Orlickoústecká nemocnice, a.s. „Certifikát o udělení akreditace" platný do 2. června roku 2017.

MUDr. Jiří Řezníček
ředitel Orlickoústecké nemocnice, a.s.