Očkování osob s chronickými onemocněními

Očkování osob s chronickými onemocněními
24. března 2021
Radou vlády pro zdravotní rizika bylo rozhodnuto o umožnění očkování vysoce rizikových pacientů v očkovacích místech prostřednictvím registrace v Centrálním rezervačním systému MZČR, a to pomocí unikátního kódu, který tito pacienti obdrží od lékařů specializovaných pracovišť a ambulantních specialistů, v jejichž péči se nachází.

Prosíme pacienty Nemocnice Pardubického kraje o trpělivost. Vzhledem k velkému množství pracovišť budeme na webových stránkách postupně publikovat informace o tom, jak v jednotlivých případech postupovat, zároveň se seznamem pracovišť, která mohou svým pacientům kódy přidělovat.


Základní informace


1) Kdo se může nechat očkovat?
 • Definované diagnózy naleznete v TOMTO SEZNAMU
 • Posouzení rizika těžkého průběhu covid-19 pro daného pacienta je však vždy na ošetřujícím lékaři.
2) Jak postupovat, pokud patřím do rizikové skupiny a chci se nechat očkovat?
 • Kontaktujte svého ambulantního specialistu či ošetřujícího lékaře na specializovaném pracovišti.
 • Lékař zhodnotí váš zdravotní stav a následně poskytne speciální kód.

Poznámka: Úkolem ambulantního specialisty není registrovat k očkování, ale pouze vyhodnotit, který pacient patří mezi určenou skupinu, a kód by tedy měl obdržet.

3) Jak mám kontaktovat svého ambulantního specialistu?
4) Mám kód, co mám dělat dál?
 • Přihlásit se do Centrálního rezervačního systému.
 • V přihlašovacím formuláři zaškrtnete políčko „osoba s chronickým onemocněním“ a vyberete si preferované očkovací místo. Prosíme, pokud můžete, zvolte očkovací místo doporučené Vaším lékařem.
  • Kód má omezenou platnost, a to do 30. dubna 2021.
  • Do této doby musí být uplatněn, datum se tak netýká termínu očkování.
 • Vyčkat na doručení PIN 2 a provést rezervaci termínu.
 • Dorazit na očkovací místo s poslední lékařskou zprávou, kartičkou pojištěnce, občanským průkazem a vyplněným informovaným souhlasem a dotazníkem před očkováním. Více informací naleznete zde.

!!! Bez lékařské zprávy potvrzující chronické onemocnění nebude pacient očkován !!!

5) Doplňující informace
 • Podle dostupnosti očkovacích látek budou následně registrovaní zájemci o očkování vyzváni zvoleným očkovacím místem k provedení rezervace konkrétního termínu očkování (bude jim zaslána zvací SMS s PIN2 s oznámením o možnosti rezervace termínu do rezervačního systému https://rezervace.mzcr.cz na očkovacím místě, které si sami v registraci vybrali).
 • Lékařská zpráva nemusí být nově vystavena Vaším lékařem, postačí ta z poslední návštěvy. Bez této zprávy Vám na očkovacím místě nebude umožněno očkování.
 • Kód je určen pouze Vám, nepředávejte ho ani nesdělujte jakékoli jiné osobě. Neoprávněné nakládání s kódem, včetně jeho zveřejnění či poskytnutí neoprávněné osobě, může být postiženo podle zákona.

Další aktuality

Práce je to náročná a samostatná, ale neměnily bychom, říká vedoucí Centra domácí péče

10. září 2020

Centrum domácí péče je jedním z méně známých pracovišť Pardubické nemocnice. Přesto se zde tým pěti zdravotních sester v čele s vedoucí centra Ivou Svobodovou stará každý den o desítky pacientů a poskytuje jim základní péči v prostředí jejich domova. Cestování za pacienty jim nyní zpříjemní nová Octavia Combi, kterou nemocnici darovala společnost ŠKODA Auto.

Ústecký urgent roste podle plánu

20. srpna 2020

Základová deska centrálního urgentního příjmu v Orlickoústecké nemocnici je již téměř dokončená a 2. etapa stavby nového pavilonu pokračuje podle plánu. V úterý 18. srpna si staveniště přišli prohlédnout podporovatelé Nadačního fondu S námi je tu lépe! Hosté veřejného kontrolního dne, který uspořádal realizátor stavby – společnost VCES, vyslechli novinky a dozvěděli se více i o záludnostech technických řešení, s nimiž se stavbaři potýkají.