Litomyšlská nemocnice se novým iktovým centrem zařadí do 1. ligy

Litomyšlská nemocnice se novým iktovým centrem zařadí do 1. ligy
18. července 2014
Litomyšl (17. 7. 2014) – Litomyšlská nemocnice představila veřejnosti nově vybavené iktové centrum, které bude sloužit pacientům v celé východní části Pardubického kraje. Spolu s obdobnou jednotkou v Pardubické krajské nemocnici tak pokryje odbornou specializovanou péči pro pacienty s akutními cévními mozkovými příhodami.

„Pardubický kraj usiluje o rozvoj všech pěti nemocnic akutní péče v kraji tak, aby se doplňovaly a aby jejich provoz bylo možné financovat bez zadlužování. Litomyšl je jedním z 23 zařízení v České republice, která jsou určena jako iktová centra vyhláškou Ministerstva zdravotnictví z roku 2010. V Litomyšlské nemocnici se díky tomu dostala do popředí prvotřídní neurologická péče o pacienty s cévní mozkovou příhodou. Nové iktové centrum je také důkazem, že Litomyšlská nemocnice je pevnou součástí krajského zdravotnictví," zdůraznil hejtman Martin Netolický s tím, že se současně investovalo i do moderních rehabilitačních přístrojů pro neurologické i další pacienty a do biochemického analyzátoru pro celou nemocnici.

Onemocnění cévní mozkovou příhodou jsou velmi vážná, jejich počet ročně stoupá o jednotky procent a jsou druhou nejčastější příčinou úmrtí. Oproti celosvětovému průměru je u nás četnost tohoto onemocnění trojnásobná. Celý projekt na vybudování modernizované iktové jednotky vznikl před třemi lety a jeho aktuální hodnota je 21,5 milionu korun. „I když bude 85 procent projektu hrazeno z Evropského fondu pro regionální rozvoj, musel Pardubický kraj předfinancovat celou částku prostřednictvím půjčky a k tomu přidat z rozpočtu kraje ještě více než tři miliony korun," vysvětlil financování projektu 1. náměstek hejtmana Roman Línek.

V současné době je projekt ve svém závěru. „Naše neurologické oddělení díky tomu získalo moderní vybavení a přístroje, se kterými splňuje veškeré požadavky na superspecializovaná centra," uvedl Věroslav Valenta, pověřený vedením Litomyšlské nemocnice. Od nynějška by tedy Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje měla vozit veškeré případy mozkových příhod v kraji buď do Pardubic, nebo do Litomyšle.

„Neurologie v rámci projektu získala například monitorovací techniku, nemocniční lůžka, antidekubitní matrace, odsávačky, dávkovače, pumpy a také nový biochemický analyzátor s veškerým vybavením nutným k provozu v příštích šesti letech," prozradil podrobnosti primář Marián Kuchar.

Pro potřeby následné péče o pacienty iktové jednotky bylo vybaveno i oddělení lůžkové rehabilitace: „Nově tu máme velmi drahé přístroje pro nácvik pohybu, kdy se pacienti učí znovu chodit, psát, jíst a podobně," dodala primářka rehabilitace Markéta Tušlová.

„Věřím, že litomyšlská jednotka nebude vyhlášená jen svým přístrojovým vybavením, ale i umem a zkušeností zdejších odborníků a povinné pětileté období udržitelnosti projektu se promění v tradiční špičkový obor spojený s tímto městem a krajským zdravotnictví," řekl na závěr Roman Línek.

Další aktuality

Rodiče nedonošených dětí jsou v Pardubicích součástí týmu zdravotníků

27. listopadu 2023

Zásadní změnou v přístupu k nedonošeným dětem a jejich rodičům prošlo jako první v České republice dětské a novorozenecké oddělení Pardubické nemocnice, a to díky propracovanému systému mentoringu. Ten je základním principem česko-finského projektu Close Collaboration with Parents Training (úzké spolupráce s rodiči). Dvouletý tréninkový program končí, spolupráce s finskými zdravotníky pokračuje.