Litomyšl: Projekt modernizace Iktového centra je hotov

Litomyšl: Projekt modernizace Iktového centra je hotov
17. července 2014
Poslední červnový den se uzavře tříleté období realizace projektu modernizaci iktové jednotky. Veškerá přístrojová technika byla dodána a uvedena do provozu, personál zaškolen, ostatní aktivity projektu, mezi které patřily právní služby, administrace projektu a povinná publicita projektu, operačního projektu a Evropské unie byly převážně naplněny a proplaceny.

Těsně před koncem projektu proběhla závěrečná interim kontrola pracovníků MZČR, při které byly předloženy veškeré doklady k výběrovým řízením zahrnutým do druhé etapy projektu. Při kontrole nebyly shledány vážnější nedostatky. Týden před kontrolou byla převedena na účet nemocnice první splátka investiční a neinvestiční dotace za ukončenou první etapu projektu. V následujících dnech byly tyto prostředky bezhotovostně převedeny na účet Pardubického kraje jako první splátka půjčky, kterou kraj poskytl nemocnici na předfinancování celého projektu.

Vzhledem k plánované mimořádné účetní uzávěrce z důvodu fúze nemocnic Pardubického kraje do jedné akciové společnosti, budou dodavatelé posledních služeb a dodávek nuceni k vystavení vyúčtování ještě před 1. 7. 2014. Po tomto datu je nutné pouze dopracovat závěrečnou monitorovací zprávu a připravit závěrečné vyúčtování akce.

Veškeré závazné parametry rozhodnutí o poskytnutí dotace byly splněny, monitorovací indikátory přístrojové vybavenosti byly naplněny. Iktová jednotka tak plnohodnotně splňuje požadavky na superspecializovaná centra a díky finanční podpoře Evropské unie prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj a Pardubického kraje bude mnohem snazší zachovat iktovou jednotku minimálně po následující pětileté období udržitelnosti projektu ve Věstníku center.

Poslední událostí, která se vztahuje k tomuto projektu, bude tisková konference k ukončení projektu modernizace iktového centra, která se uskuteční dne 17. 7. 2014 za účasti zástupců Pardubického kraje, Města Litomyšl, Ministerstva zdravotnictví a široké lékařské veřejnosti.

Ing. Václav Andrle
pověřený administrací projektu www.strukturalni-fondy.cz