II. krajský mezioborový mikrobiologicko-infektologický seminář

II. krajský mezioborový mikrobiologicko-infektologický seminář
16. listopadu 2016
II. krajský mezioborový mikrobiologicko-infektologický seminář bude zaměřen na téma Problematika infekcí spojených se zdravotní péčí.

Seminář se bude konat 22. listopadu 2016 od 11.00 hodin ve velké posluchárně v budově č. 13 vedle hlavní brány Pardubické nemocnice. Pořádá ho oddělení klinické mikrobiologie a infekční oddělení Pardubické nemocnice. Odborným garantem je MUDr. Mgr. Eva Zálabská, Ph.D., primářka oddělení klinické mikrobiologie.

Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 a je ohodnocena 4 kredity. V případě dotazů kontaktujte vrchní laborantku oddělení klinické mikrobiologie Pardubické nemocnice Petru Soukupovou (tel. 46601 3202, mobil 725 626 531).

Program

 • 11.00 - 12.00: MUDr. Vlastimil Jindrák, Národní referenční centrum pro infekce spojené se zdravotní péčí,  Státní zdravotní ústav v Praze: Infekce spojené se zdravotní péčí
 • 12.00 - 12.30: MUDr. Lenka Hobzová, Oddělení nemocniční hygieny, Fakultní nemocnice Hradec Králové: Kontrola výskytu MDRO kmenů v podmínkách fakultní nemocnice
 • 12.30 - 13.00: Bc. Gabriela Kapounová, Pracoviště kontroly infekcí, Nemocnice Na Homolce, Praha: Prevence šíření multirezistentních kmenů v praxi
 • 13.00 - 13.30: diskuse
 • 13.30 - 14.00: přestávka
 • 14.00 - 14.15: MUDr. Lucie Bareková, OKM, Nemocnice Pardubického kraje, a. s.: Problematika infekcí spojených se zdravotní péčí v Nemocnici Pardubického kraje
 • 14.15 - 14.30: MUDr. Norbert Barek, MUDr. Jiří Pařízek, MUDr. Ondřej Havel, ARO, Nemocnice Pardubického kraje, a. s.: Infekce spojené se zdravotní péčí na ARO PKN
 • 14.30 - 14.50: MUDr. Lukáš Chovanec, MUDr. Zuzana Halamíčková, MUDr. Petr Knížek Ph. D., Infekční odd., Nemocnice Pardubického kraje, a. s.: Clostridium difficile jako původce nozokomiálních infekcí-kazuistiky
 • 14.50 - 15.00: MUDr. Michaela Svobodová, OKM, Nemocnice Pardubického kraje, a. s: Mikrobiologická diagnostika mechanismů rezistence MDRO
 • 15.00 - 15.15: MUDr. Mgr. Eva Zálabská Ph. D., OKM, Nemocnice Pardubického kraje,  a. s: Antibiotická terapie infekcí způsobených MDRO
 • 15.15: diskuse On-line přihlášení

Další aktuality

Na Den glaukomu zdravotníci vyšetřili zrak téměř osmi desítkám pacientů. U jednoho objevili zelený zákal

22. března 2023

Postupné poškození zrakového nervu, které člověk ani nemusí zaznamenat, ale může vést až k oslepnutí. Glaukom, mezi veřejností známý také pod názvem zelený zákal, je záludné onemocnění, na které každoročně upozorňuje Světový týden glaukomu. Ten letos připadl na třetí březnový týden a osvětovou preventivní akcí se k němu připojilo také oční oddělení Litomyšlské nemocnice.