Zdravotnická dopravní služba

Neumožňuje vám váš zdravotní stav jít k lékaři po svých nebo cestovat běžnou dopravou domů z vyšetření? Jsme tu pro vás.


KONTAKT NA DISPEČINK (nonstop) +420 461 655 155 nebo +420 461 655 156


Zdravotnická dopravní služba Nemocnice Pardubického kraje (NPK) působí především na území Svitavska a Orlickoústecka, ale obslouží i pacienty z celého Pardubického kraje. Klientům poskytuje komfortní přesun ze zdravotnického zařízení domů i opačně.

Spolehlivost – Profesionalita – Lidský přístup – Bezpečí

Naši flotilu tvoří 28 vozů, které průběžně obměňujeme. Součástí jejich výbavy je transportní lehátko, transportní křeslo, kyslíková lahev a vakuová matrace a jsou dále vybavena v souladu s vyhláškou č. 296/2012 a ČSN EN 1789+A2.

V číslech

 • 28 vozů – slouží pacientům našich nemocnic i externím klientům
 • 37 zaměstnanců – z toho 27 řidičů, 6 dispečerů, 4 další pracovníci zajišťují provoz dopravní služby
 • 943 008 km – tolik jsme najezdili s klienty v roce 2022
 • 24/7 – náš centrální dispečink funguje nepřetržitě

O službě

Pomoc při transportu zajistí naše posádka

Profesionální posádka vozu je proškolena a připravena na manipulaci s pacientem. Zajistí mu doprovod od domovních dveří až do ordinace lékaře nebo zdravotnického zařízení. Navíc je připravena pacientovi okamžitě pomoci v případě výskytu náhlých zdravotních obtíží.

Každá sanitka je vybavena transportním lehátkem do 250 kilogramů, transportním křeslem do 250 kilogramů, klimatizací a přídavným naftovým topením prostoru pro pacienty. Vozy jsou dále vybaveny zádržným systémem, přikrývkami a lůžkovinami, defibrilátorem, transportní plachtou, vakuovou matrací a dalšími prostředky v souladu s vyhláškou č. 296/2012 a ČSN EN 1789+A2.

Naše posádka jedná s klienty profesionálně a přátelsky, máme pochopení pro vaše zdravotní obtíže a vždy se snažíme vycházet vstříc vašim potřebám.

Kdo a kdy má nárok na odvoz sanitkou hrazený z veřejného zdravotního pojištění?

Převoz sanitkou, který je hrazený z veřejného zdravotního pojištění, indikuje lékař. Ten musí vždy posoudit, zda aktuální zdravotní stav pacienta vyžaduje přepravu sanitkou, nebo je schopen přepravy běžným způsobem. Nárok na převoz sanitkou nevzniká z důvodů sociálních (například kvůli špatnému dopravnímu spojení apod.). Transport se zdravotnickým dohledem zajišťuje ošetřující lékař obvykle kvůli snížené pohyblivosti pacienta, malátnosti, infekčnosti daného onemocnění, při pooperačních stavech nebo psychiatrických onemocněních.

Bez poukazu to nejde

Pokud pacient splňuje kritéria stanovená zdravotní pojišťovnou, lékař vystaví na převoz poukaz a náklady jsou následně hrazeny ze zdravotního pojištění. Příkaz ke zdravotnímu transportu vyplňuje odesílající ošetřující lékař, který poskytnutí zdravotní péče požaduje. Příkaz ke zdravotnímu transportu zpět vyplňuje lékař, který zdravotní péči poskytl.

Pokud pacientovi ošetřující lékař dopravní službu sám nenabídne, může o ni klient lékaře požádat. Ten zhodnotí, jestli diagnóza a stav pacienta vyžaduje převoz sanitkou a odpovídá kritériím zdravotních pojišťoven pro úhradu přepravy z veřejného zdravotního pojištění.

Do nejbližšího místa, jinak s doplatkem

Podle zákona o veřejném zdravotním pojištění je transport hrazen vždy jen ve výši odpovídající vzdálenosti nejbližšího smluvního poskytovatele, který je schopen požadované hrazené služby poskytnout (lázně, léčebna dlouhodobě nemocných, dialyzační středisko apod.). Pokud požaduje pacient převoz do vzdálenějšího zdravotnického zařízení, které si sám vybral, uhradí dopravci rozdíl mezi cenou dopravy do nejbližšího a jím zvoleného zdravotnického zařízení.

V jakých případech si klient hradí převoz sanitkou sám?

Pokud diagnóza neposkytuje právo na přepravu zdravotnickou dopravní službou hrazenou zdravotní pojišťovnou, dopravu si může klient nebo jeho rodina objednat za vlastní úhradu. O ceně za přepravu se můžete informovat na telefonním čísle 605 986 188.

Nárok na převoz sanitou hrazenou z veřejného zdravotního pojištění nevzniká:

 • pokud daná diagnóza není indikována na převoz sanitním vozidlem,
 • pokud si klient svévolně vybere vzdálenější zdravotnické zařízení, než je spádově nejbližší,
 • pokud klient žádá převoz svého příbuzného ze zdravotnického zařízení, kde je trvale hospitalizován, na pobyt domů (svátky apod.) nebo žádá uskutečnit přepravu klienta do jiného bydliště, domova seniorů, hospice atd. Tento převoz je klasifikován jako nadstandardní péče a je plně hrazen samoplátecky. To platí i pro převozy mezi typy zařízení, které poskytují stejnou péči. Například z léčebny dlouhodobě nemocných do jiné.  

Jak si objednat převoz Zdravotnickou dopravní službou NPK?

 1. Ošetřující lékař vystaví pacientovi poukaz (Příkaz ke zdravotnímu transportu).
 2. Objednání sanitky je potřeba učinit ihned po vystavení poukazu, možné je objednat sanitku dvěma způsoby:
 • telefonicky na číslech +420 461 655 155 a +420 461 655 156
 • osobně v přízemí budovy C v areálu Litomyšlské nemocnice

Dispečink Zdravotnické dopravní služby NPK funguje nepřetržitě.

 1. Nejpozději v den přepravy předá pacient posádce sanitky poukaz od svého ošetřujícího lékaře.
   

Nejčastější otázky

 • Jak dlouho dopředu je nutné převoz objednat?

Ve výjimečných případech lze odvoz zajistit i v den jeho objednání. Doporučujeme ale objednat přepravu hned, jakmile obdržíte poukaz od lékaře.

 • Pro jaké převozy lze službu objednat?

Zdravotnická dopravní služba zajišťuje převozy pacientů ze zdravotnického zařízení až do jejich domova. Lze ji také objednat i pro převoz pacienta z domova do nemocnice, soukromé ambulance, k hospitalizaci do léčebny, rehabilitačního ústavu, lázní apod. V případě přímé platby klienta lze službu využít na převoz klienta kamkoliv.

 • Jaká je cena převozu pro samoplátce?

Cena je 30 Kč za ujetý kilometr (počítá se jízda tam i zpět), jednorázový poplatek za přistavení vozu činí 100 Kč. Uvedené ceny jsou včetně DPH. Platba za převoz se hradí bankovním převodem na základě vystavené faktury.

Zeptejte se svého lékaře, zda máte nárok na převoz zdravotnickou dopravní službou. Jsme tu pro vás.

Více informací se dozvíte na našem dispečinku na telefonu +420 461 655 155/156 nebo e-mailu dispecink.zds@nempk.cz.