Centrální nákup a Veřejné zakázky

Základní informace

Oddělení centrálního nákupu a logistiky Nemocnice Pardubického kraje, a. s., zajišťuje strategický nákup a zásobování léky, zdravotnickým a všeobecným materiálem. Součástí jsou oddělení SZM, MTZ a LP včetně skladů.

Kontakt

Nemocnice Pardubického kraje, a. s.
odbor centrálního nákupu
Kyjevská 44
532 03 Pardubice
IČ: 27520536

Jana Nováčková komoditní specialista SZM 702 151 254

jana.novackova@nempk.cz

Pavla Pokrývková produktový specialista MTZ 720 069 920 pavla.pokryvkova@nempk.cz
PharmDr. Daniela Kolbabová komoditní specialista léčiv 724 762 893 daniela.kolbabova@nempk.cz

 

Informace pro dodavatele

Používáme rozhraní dodacího listu dle 
http://www.lekis.cz/Documents/LekisRozhraniDL_Lekis5_ver_1-0.pdf

Adresa pro příjem účetních dokladů v elektronické podobě je fakturace@nempk.cz.

Pro elektronickou fakturaci preferujeme formát *.ISDOC  (Information System Document) současně zaslaný s formátem *.PDF

Časté dotazy, vysvětlení:

  1. Jak dodavatel postupuje, pokud neumí uvést informaci o nákupní ceně v DL?

Musí se zbožím dodat nejen DL, ale také kopii faktury s cenou (originál faktury standardně posílá na fakturační adresu Nemocnice Pardubického kraje, a. s.).

  1. Musí každý daňový doklad od distributora léčiv obsahovat unikátní číslo objednávky Nemocnice Pardubického kraje, a. s.?

Je nutné, aby každý daňový doklad měl na sobě uvedené alespoň konkrétní zákaznické číslo, lze ho tak využít jako náhradu čísla objednávky v systému QI.

  1. Používáte elektronické aukce?

Pokud ne, informujeme vás, že Nemocnice Pardubického kraje, a. s., bude používat systém PROebiz jakožto administrativní portál pro elektronické aukce. 

V této souvislosti doporučujeme, aby si vaše společnost zřídila elektronický podpis.

Další požadavky a manuál naleznete na: http://proebiz.com/docs/cz_manual_pro_ucastnika_ermma.pdf

Nemocnice Pardubického kraje, a. s., je veřejným zadavatelem podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Tyto stránky nejsou profilem zadavatele ve smyslu § 28 odst. 1 písm. j) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je společnost Nemocnice Pardubického kraje, a. s., jsou dostupné na níže uvedených webových odkazech:

Profil zadavatele
Profil zadavatele – předběžné tržní konzultace
Věstník veřejných zakázek