Prádelna Pardubické nemocnice využívá technologie, které zaručují ekonomický a hygienicky nezávadný provoz při respektování a dodržení veškerých bezpečnostních a ekologických předpisů. Kromě zajištění prádla pro potřebu všech pěti zařízení Nemocnice Pardubického kraje nabízí své služby také externím subjektům, jako jsou:

  • soukromí poskytovatelé zdravotní péče
  • hotelová zařízení
  • domovy pro seniory
  • ubytovny
  • penziony
  • školní družiny
  • soukromí zákazníci

Vzhledem k požadavkům na praní zdravotnického prádla, které jsou přísnější než v jiných provozech, zajišťuje prádelna Pardubické nemocnice dekontaminované a hygienicky naprosto čisté prádlo.

V prádelně, která je rozdělena na „špinavou“ a „čistou“ část, se na konci každého pracovního dne provádí termická dezinfekce tunelové pračky, včetně chemické dezinfekce příslušných dopravníků. Z prostoru skladu špinavého prádla je do příčky oddělující čistou a nečistou stranu včleněna personální hygienická propust. Špinavé i čisté prádlo je přepravováno v klecových kontejnerech, které jsou upraveny pro dezinfekci a dekontaminaci v dezinfekční stanici včleněné vedle personální propusti do dělící příčky. Pro příjem špinavého prádla je vyčleněn oddělený prostor. Režim příjmu špinavého prádla je rozložen po celou dobu pracovního času směny podle potřeby nemocnice, případně svozového plánu jednotlivých zákazníků.

Kontakt:

Gabriela Adamcová
vedoucí prádelny
Tel. 466 011 901
Mobil: 725 921 996