Škola při Orlickoústecké nemocnici

V základní škole při Orlickoústecké nemocnici se vzdělávají žáci se zdravotním oslabením, dlouhodobě i krátkodobě nemocní, v akutním stádiu nemoci, po prodělaných operačních zákrocích a úrazech, při nástupu na plánovaná vyšetření a pozorování, kdy je nutná hospitalizace na dětském oddělení Orlickoústecké nemocnice a zároveň to jejich zdravotní stav umožňuje. Učitelé základní školy poskytují podle svých možností individuální konzultace ve všeobecně vzdělávacích předmětech i žákům středních škol umístěným v tomto zdravotnickém zařízení.

K zařazení do evidence školy je nutný souhlas ošetřujícího lékaře a souhlas zákonného zástupce žáka. Rozsah a organizace výuky žáka je určována ředitelem školy po dohodě s ošetřujícím lékařem a konkrétním vyučujícím.

Kontakt
Speciální základní škola, mateřská škola a praktická škola Ústí nad Orlicí
Ředitelka školy: Mgr. Stáňa Doležalová
Adresa: Lázeňská 206, Ústí nad Orlicí 562 01
E-mail: zs.lazne@seznam.cz
 
Pracoviště ZŠ a MŠ při nemocnici
Kontaktní adresa ZŠ při nemocnici: Mgr. Světlana Myšáková
E-mail: skola.oun@nempk.cz
Kontaktní adresa MŠ a ŠD při nemocnici: Mgr. Pavla Motyčková, Milena Zaňková, DiS.
E-mail: skolauohospital@seznam.cz
 
Veškeré informace o škole při Orlickoústecké nemocnici najdete na www.skola-uohospital.tode.cz.