Informované souhlasy

S odkazem na platnou právní úpravu v oblasti poskytování zdravotních služeb podáváme pro informaci přehled písemných informovaných souhlasů požadovaných v případě poskytování zdravotní péče ve společnosti Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Na základě ust. § 34 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, v platném znění, je ve společnosti Nemocnice Pardubického kraje, a.s. vyžadován písemný informovaný souhlas pacienta nebo jeho zákonného zástupce, jestliže má dojít k provedení náročnějších diagnostických nebo léčebných výkonů. V případech uvedených v přílohách v dolní části této stránky budete požádáni o písemný souhlas. Před provedením výkonu budete ošetřujícím lékařem podrobně seznámeni s povahou, přínosem, riziky i možnými alternativami daného zdravotního výkonu. Pokud budete mít před poskytnutím zdravotní péče jakékoliv další otázky ohledně konkrétního výkonu, neváhejte se s nimi obrátit na svého ošetřujícího lékaře.