Přístupnost objektů

Ve spolupráci s Českou abilympijsou asociací, z. s. byl zmapován areál a vnitřní dispozice budov Pardubické nemocnice. Na webových stránkách Centra Kosatec je pro pacienty i jejich doprovod k dispozici popis přístupnosti objektů: https://www.centrumkosatec.cz/pardubicka-nemocnice/

Další areály Nemocnice Pardubického kraje budou mapovány a doplňovány postupně.

Péče o nevidomé pacienty

Ve všech pěti zdravotnických zařízeních Nemocnice Pardubického kraje jsou k dispozici personálu S.O.S. konzultanti, kteří byli vyškoleni lektory pardubického TyfloCentra a jsou připraveni pomoci  během případné hospitalizace pacientů se zrakovým postižením s úpravou prostředí tak, aby se dokázali v maximální možné míře orientovat sami v prostoru a být soběstační. S.O.S. konzultant je k dispozici po domluvě na vyžádání u ošetřovatelského personálu.

Tichá linka – tlumočení pro neslyšící

Komunikační bariéru mezi zdravotnickým personálem a pacienty se sluchovým postižením nám pomáhá překonávat webová aplikace Tichá linka. Jejím prostřednictvím lze zajistit tlumočnické služby – on-line tlumočení znakového jazyka nebo přepisovatele mluvené češtiny. Pacient si zvolí, zda dává přednost komunikaci ve znakovém jazyce a spojí se s tlumočníkem přes tablet, který máme pro tyto případy v nemocnicích k dispozici, nebo dá přednost komunikaci prostřednictvím psané češtiny. Službu zajistí na vyžádání ošetřující personál nemocnice.

Tablety s aplikací Tichá linka se v našich nemocnicích nacházejí na těchto pracovištích:

  • Svitavská nemocnice – JIP interního oddělení, hlavní budova, 1. patro