Kořeny naší školy sahají do roku 1959. Od 1. září toho roku až do roku 1982 docházel za pacienty na dětské oddělení a na dětské chirurgické oddělení pan ředitel Rudolf Ježek. Od 1. července 2011 se škola stala součástí Speciální mateřské školy, základní školy a praktické školy Pardubice, Klášterní 52.

Realizované projekty školy:

Škola pro udržitelný život www.skolaprozivot.cz

Tento projekt byl vypracován za účelem výstavby venkovní učebny v prostorách Chrudimské nemocnice. Altán z kamene a ze dřeva, dřevěné lavičky obklopené záhony květin, suchou zídkou z kamene, krmítky pro ptáky a informačními tabulemi s obrazovým materiálem rostlin a živočichů z okolí budou sloužit dětským pacientům a jejich rodinným příslušníkům a také pacientům z ostatních oddělení Chrudimské nemocnice a rovněž jejich rodinným příslušníkům.

Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory - SEVER, Brontosaurus Krkonoše - www.sever.ekologickavychova.cz

Peníze EU školám

V rámci tohoto projektu škola získala 3 počítačové sestavy, 3 notebooky, 5 iPadů, videokameru a 8 sad samostatně zhotovených pracovních listů a prezentací dle plánu projektového vyučování v oblasti ČJ, M a AJ.

Čtením za poznáním

Škola získala 100 knih pro žáky školního věku a 2 čtečky. Bylo realizováno 20 čtenářských dílen.