XII. Ústecká urologická konference se věnovala i potížím u žen

XII. Ústecká urologická konference se věnovala i potížím u žen
23. června 2017
Orlickoústecká nemocnice pořádala již XII. Ústeckou urologickou konferenci, uskutečnila se 16. června 2017 nabídla zajímavý přednáškový program.

Sedmašedesát odborníků z Fakultní nemocnice Hradec Králové, Fakultní nemocnice Olomouc, odborných ambulancí v České Třebové, Ústí nad Orlicí a Albertina Žamberk se zúčastnilo XII. Ústecké urologické konference v Orlickoústecké nemocnici. Zazněly opět velmi zajímavé a přínosné přednášky s příběhy na téma Fyzioterapie u dysfunkce pánevního dna rok poté, Roboticky asistovaná radikální prostatektomie a mnoho dalších. „Hlavním smyslem akce bylo setkání odborníků, předávání zkušeností, představení nových trendů v léčbě a v neposlední řadě i navázání nových přátelství a spolupráce,“ uvedla vedoucí sestra urologického oddělení a hlavní organizátorka Anita Lukeslová. Dodala, že odborníky, kteří se účastní konference, propojuje péče o společné pacienty. Se svými spolupracovníky z urologického oddělení připravuje konference tohoto typu už 13 let.

Garanty konference byli prim. MUDr. Martin Novák, MUDr. Antonín Crha, MUDr. Michal Balík, MUDr. Luboš Rýdel, prim. MUDr. Jiřina Jirešová, Mgr. Kamila Barlow. „Přednášející jsou odborníci na svých místech, ale hlavně zapálení jedinci, na kterých je vidět, jak moc je jejich práce těší. Každá přednáška má svůj příběh, příběh o jedinci, lidské bytosti, která se stala naší součástí,“ uvedla Anita Lukeslová. „Většina našich pacientů jsou muži, ale poslední dobou k nám přicházejí pacientky všech věkových kategorií s inkontinencí moče – stav nedobrovolného úniku moče.“  

Přicházejí pacientky všeho věku Podle Anity Lukeslové je trendem dnešní doby zůstat dlouho fit a mlád a vést plnohodnotný život. 15 - 30 procent žen je močovou inkontinencí ovlivněna ve všech oblastech svého života – fyzické, sociální, psychické, sexuální, doma i v zaměstnání. „Žena přicházející do naší ambulance by měla mít doporučení od svého ošetřujícího lékaře či gynekologa. Po prvním pohovoru s urologem následuje sled vyšetření: moče, urodynamické vyšetření a cystoskopie. Na základě těchto vyšetření lékař rozhodne o způsobu léčby, která může být konzervativní – fyzioterapie dysfunkcí pánevního dna, medikamentózní nebo operační, a to metodou TOT – závěsné operace,“ uvedla Anita Lukeslová. Upřesnila, že inkontinence moče představuje medicínsko – psychologický a sociálně – hygienický problém, proto je řešena multidisciplinárně, tedy napříč několika obory.  

O urologickém oddělení v Orlickoústecké nemocnici Urologie je jedním z nejmladších oborů v Orlickoústecké nemocnici. Původně byli urologičtí pacienti léčeni v rámci chirurgie. V roce 1981 nastoupil na nově otevřenou urologickou ambulanci MUDr. Antonín Crha a postupně rozšiřoval ambulantní péči. V roce 1996 byl jmenován primářem a tuto pozici zastával 19 let. Od 1. ledna 2016 je primářem urologického oddělení MUDr. Martin Novák.

Urologie Orlickoústecké nemocnice poskytuje péči ambulantní, lůžkovou a konsiliární služby pro další obory. Obor urologie zahrnuje onemocnění ledvin, močovodů, močového měchýře, prostaty, močové trubice a mužského pohlavního ústrojí. Patří sem onemocnění zánětlivá, nezhoubná i zhoubná, poranění nebo vrozené vady, poruchy ledvinných funkcí, odstraňování kamenů a léčba inkontinence moče. Provádí zde základní i speciální diagnostiku při které jsou využívány ultrazvukové, endoskopické, urodynamické přístroje a laboratorní vyšetření v širokém rozsahu. Operační léčba je prováděna jak klasickými chirurgickými metodami otevřenou cestou, tak endoskopicky, laparoskopicky nebo za použití operačního mikroskopu.

Martina Moravcová, Orlickoústecká nemocnice