Vzdělávání v nemocnicích během pandemie? Stovky studentů na praxích i on-line veletrhy

Vzdělávání v nemocnicích během pandemie? Stovky studentů na praxích i on-line veletrhy
19. července 2021
Uplynulý školní rok byl v mnoha ohledech netradiční. Změny spojené s pandemií se přímo dotkly nejen žáků, studentů a učitelů, ale i všech, kteří mají, co dočinění se vzděláváním jako takovým. A dotkly se i Nemocnice Pardubického kraje (NPK) jako instituce, která se věnuje vzdělávání svých zaměstnanců z řad lékařského i nelékařského personálu, nabízí možnost praxí studentům zdravotnických oborů nebo specializačních stáží pro odborníky.

Doslova na vlastní kůži pocítili pandemii studenti zdravotnických oborů, kteří i přes nastalou situaci docházeli do všech pěti zařízení Nemocnice Pardubického kraje na praxe. „Velká část těchto studentů pomáhala na odděleních podle potřeb nejen jako praktikanti, ale i na pracovní poměry ve formě dohod. Zájem o pomoc v nemocnici jsme zaznamenali i u studentů nižších ročníků středních zdravotnických škol, kteří pomáhali jako dobrovolníci,“ přibližuje vedoucí oddělení vzdělávání Nemocnice Pardubického kraje Alena Němečková. Za celý rok 2020 prošlo praxí v některé z pěti nemocnic celkem 1528 studentů a dohromady odsloužili na praxích téměř 300 tisíc hodin.

Dopady pandemie v oblasti dalšího vzdělávání pocítili i zaměstnanci nemocnic, ať už se jednalo o čerstvé absolventy nebo zkušené odborníky. „Předatestační stáže mladých lékařů nebo jiná specializační vzdělávání se částečně přesunula do on-line podoby,“ říká Alena Němečková. Nejrůznější odborné konference a semináře, které jsou součástí celoživotního vzdělávání zdravotníků, se během pandemie omezily. „Oproti běžnému stavu se uskutečnila zhruba polovina těchto akcí, všechny samozřejmě v on-line formě,“ dodává.

Do virtuální podoby během pandemie však nešel převést například kurz pro sanitáře, který Nemocnice Pardubického kraje tradičně pořádá jak pro své zaměstnance, tak pro zájemce z řad veřejnosti. Přípravy na otevření kurzu letos na podzim jsou však už v plném proudu a o zájemce nouze není. „Do podzimního kurzu se přihlásilo celkem 50 zájemců, tedy o polovinu více než v roce předchozím,“ uvádí Alena Němečková.

 Pracovní veletrhy jen on-line

Kde naopak on-line forma posílila, byly veletrhy pro studenty medicíny i nelékařských zdravotnických oborů. S nemocnicemi se tak mohli studenti, kteří zatím váhají, kam po škole zamíří, seznámit zatím alespoň virtuálně. „Jako nemocnice jsme se zapojili například do on-line událostí Veletrh bioanalytiky a farmacie nebo Veletrh uplatnění v medicíně. Jen posledního jmenovaného se zúčastnilo přes 4500 lidí,“ popisuje vedoucí oddělení vzdělávání. Aktivně začala NPK spolupracovat také se studentským projektem Přehlednější zdravotnictví. „I když se on-line spolupráce osvědčila, rádi se opět vrátíme k osobním účastem na veletrzích i osobním návštěvám na zdravotnických školách,“ doplňuje. Již nyní tak NPK plánuje účast například na Job Days v Praze a Bratislavě a dalších akcích.

Kde covid tolik nezasáhl

Některé aktivity v oblasti vzdělávání však pokračovaly bez ohledu na covid. Aby bylo v Nemocnici Pardubického kraje i nadále možné vzdělávat zdravotníky a lékaře, vyřizovalo oddělení vzdělávání žádosti či přiznání akreditace oborů. Akreditace je platná vždy na několik let a aby byla nemocnici přiznána, je potřeba podat žádost se všemi souvisejícími doklady o náležitém personálním zajištění, přístrojovém vybavení nebo počtu a skladbě zdravotnických výkonů na daném oddělení. „Za poslední dva roky jsme odeslali 147 žádostí o akreditace podle vzdělávacích programů pro lékaře i nelékaře a postupně nám jsou ministerstvem zdravotnictví přiznávány,“ říká Alena Němečková s tím, že některé z nich jsou prodlužovány a některé NPK získala úplně nově. „Od letošního roku máme nově akreditaci pro specializovaný výcvik v oboru endokrinologie a diabetologie a všeobecné a praktické lékařství, pro nelékařský zdravotnický personál pak máme novou akreditaci například v oboru psychoterapie nebo certifikovaný kurz nervus medianus,“ seznamuje s novinkami vedoucí vzdělávání.

Výrazně nezasáhl covid ani do provozu nemocničních knihoven. Odborné lékařské knihovny v Pardubické, Litomyšlské a Orlickoústecké nemocnici, které slouží nejen zaměstnancům, ale také zájemcům z řad veřejnosti, sice fungovaly v covidovém režimu určeném vládními nařízeními, přesto nadále poskytovaly výpůjční a informační služby a zpracovávaly rešerše.

Další aktuality

Práce je to náročná a samostatná, ale neměnily bychom, říká vedoucí Centra domácí péče

10. září 2020

Centrum domácí péče je jedním z méně známých pracovišť Pardubické nemocnice. Přesto se zde tým pěti zdravotních sester v čele s vedoucí centra Ivou Svobodovou stará každý den o desítky pacientů a poskytuje jim základní péči v prostředí jejich domova. Cestování za pacienty jim nyní zpříjemní nová Octavia Combi, kterou nemocnici darovala společnost ŠKODA Auto.

Ústecký urgent roste podle plánu

20. srpna 2020

Základová deska centrálního urgentního příjmu v Orlickoústecké nemocnici je již téměř dokončená a 2. etapa stavby nového pavilonu pokračuje podle plánu. V úterý 18. srpna si staveniště přišli prohlédnout podporovatelé Nadačního fondu S námi je tu lépe! Hosté veřejného kontrolního dne, který uspořádal realizátor stavby – společnost VCES, vyslechli novinky a dozvěděli se více i o záludnostech technických řešení, s nimiž se stavbaři potýkají.