Vzdělávání v nemocnicích během pandemie? Stovky studentů na praxích i on-line veletrhy

Vzdělávání v nemocnicích během pandemie? Stovky studentů na praxích i on-line veletrhy
19. července 2021
Uplynulý školní rok byl v mnoha ohledech netradiční. Změny spojené s pandemií se přímo dotkly nejen žáků, studentů a učitelů, ale i všech, kteří mají, co dočinění se vzděláváním jako takovým. A dotkly se i Nemocnice Pardubického kraje (NPK) jako instituce, která se věnuje vzdělávání svých zaměstnanců z řad lékařského i nelékařského personálu, nabízí možnost praxí studentům zdravotnických oborů nebo specializačních stáží pro odborníky.

Doslova na vlastní kůži pocítili pandemii studenti zdravotnických oborů, kteří i přes nastalou situaci docházeli do všech pěti zařízení Nemocnice Pardubického kraje na praxe. „Velká část těchto studentů pomáhala na odděleních podle potřeb nejen jako praktikanti, ale i na pracovní poměry ve formě dohod. Zájem o pomoc v nemocnici jsme zaznamenali i u studentů nižších ročníků středních zdravotnických škol, kteří pomáhali jako dobrovolníci,“ přibližuje vedoucí oddělení vzdělávání Nemocnice Pardubického kraje Alena Němečková. Za celý rok 2020 prošlo praxí v některé z pěti nemocnic celkem 1528 studentů a dohromady odsloužili na praxích téměř 300 tisíc hodin.

Dopady pandemie v oblasti dalšího vzdělávání pocítili i zaměstnanci nemocnic, ať už se jednalo o čerstvé absolventy nebo zkušené odborníky. „Předatestační stáže mladých lékařů nebo jiná specializační vzdělávání se částečně přesunula do on-line podoby,“ říká Alena Němečková. Nejrůznější odborné konference a semináře, které jsou součástí celoživotního vzdělávání zdravotníků, se během pandemie omezily. „Oproti běžnému stavu se uskutečnila zhruba polovina těchto akcí, všechny samozřejmě v on-line formě,“ dodává.

Do virtuální podoby během pandemie však nešel převést například kurz pro sanitáře, který Nemocnice Pardubického kraje tradičně pořádá jak pro své zaměstnance, tak pro zájemce z řad veřejnosti. Přípravy na otevření kurzu letos na podzim jsou však už v plném proudu a o zájemce nouze není. „Do podzimního kurzu se přihlásilo celkem 50 zájemců, tedy o polovinu více než v roce předchozím,“ uvádí Alena Němečková.

 Pracovní veletrhy jen on-line

Kde naopak on-line forma posílila, byly veletrhy pro studenty medicíny i nelékařských zdravotnických oborů. S nemocnicemi se tak mohli studenti, kteří zatím váhají, kam po škole zamíří, seznámit zatím alespoň virtuálně. „Jako nemocnice jsme se zapojili například do on-line událostí Veletrh bioanalytiky a farmacie nebo Veletrh uplatnění v medicíně. Jen posledního jmenovaného se zúčastnilo přes 4500 lidí,“ popisuje vedoucí oddělení vzdělávání. Aktivně začala NPK spolupracovat také se studentským projektem Přehlednější zdravotnictví. „I když se on-line spolupráce osvědčila, rádi se opět vrátíme k osobním účastem na veletrzích i osobním návštěvám na zdravotnických školách,“ doplňuje. Již nyní tak NPK plánuje účast například na Job Days v Praze a Bratislavě a dalších akcích.

Kde covid tolik nezasáhl

Některé aktivity v oblasti vzdělávání však pokračovaly bez ohledu na covid. Aby bylo v Nemocnici Pardubického kraje i nadále možné vzdělávat zdravotníky a lékaře, vyřizovalo oddělení vzdělávání žádosti či přiznání akreditace oborů. Akreditace je platná vždy na několik let a aby byla nemocnici přiznána, je potřeba podat žádost se všemi souvisejícími doklady o náležitém personálním zajištění, přístrojovém vybavení nebo počtu a skladbě zdravotnických výkonů na daném oddělení. „Za poslední dva roky jsme odeslali 147 žádostí o akreditace podle vzdělávacích programů pro lékaře i nelékaře a postupně nám jsou ministerstvem zdravotnictví přiznávány,“ říká Alena Němečková s tím, že některé z nich jsou prodlužovány a některé NPK získala úplně nově. „Od letošního roku máme nově akreditaci pro specializovaný výcvik v oboru endokrinologie a diabetologie a všeobecné a praktické lékařství, pro nelékařský zdravotnický personál pak máme novou akreditaci například v oboru psychoterapie nebo certifikovaný kurz nervus medianus,“ seznamuje s novinkami vedoucí vzdělávání.

Výrazně nezasáhl covid ani do provozu nemocničních knihoven. Odborné lékařské knihovny v Pardubické, Litomyšlské a Orlickoústecké nemocnici, které slouží nejen zaměstnancům, ale také zájemcům z řad veřejnosti, sice fungovaly v covidovém režimu určeném vládními nařízeními, přesto nadále poskytovaly výpůjční a informační služby a zpracovávaly rešerše.

Další aktuality

Při sportu nepřeceňujte síly, radí lékař Martin Kubrycht

9. srpna 2022

Chcete v létě udělat něco pro sebe a svou fyzickou i psychickou kondici? Příjemně se odreagovat, protáhnout tělo, shodit přebytečné kilogramy nebo si zasportovat pro radost? Výborný nápad. Pohyb je zdravý a potřebný, ale je dobré také vědět, na co si dát při sportování v tomto období pozor. Odpovídá lékař Martin Kubrycht, který na kardiologickém oddělení Interní kliniky Pardubické nemocnice vede Centrum zátěžové diagnostiky a sportovní medicíny.

Zvažujete plastickou operaci? Využijte léto ke konzultaci a plánování

4. srpna 2022

Nejste spokojeni například se svými převislými očními víčky nebo vás trápí vzhled vašich prsou? Pak právě teď je ten správný čas potkat se s plastických chirurgem a vše s ním pečlivě probrat a případně naplánovat. „Nejvhodnější je provádět plastické operace na podzim nebo v zimě, kdy nesvítí tolik slunce, není takové teplo a vše se lépe hojí. Už v létě je tak dobré vše zkonzultovat a připravit,“ podotýká lékařka plastické chirurgie Pardubické nemocnice Ludmila Hýžová Šafusová, která také popsala, jak výše zmíněné operace probíhají.