Všechny obory ve Svitavské i Litomyšlské nemocnici zůstanou zachovány

Všechny obory ve Svitavské i Litomyšlské nemocnici zůstanou zachovány
12. června 2017
Nový pavilon lůžkové péče dostane v budoucnu Svitavská nemocnice, rozvíjet se bude ortopedické oddělení v Litomyšlské nemocnici, v obou bude zachována chirurgie a obě – stejně jako další nemocnice akutní péče v kraji - čeká restrukturalizace lůžkového fondu, vzniknou například nová lůžka pro geriatrické pacienty.

V nemocnicích zůstanou všechny současné odbornosti. Se starosty Litomyšle Radkem Kašparem a Svitav Davidem Šimkem o tom ve středu jednalo představenstvo Nemocnice Pardubického kraje. Schůzky se zúčastnil také ředitel Orlickoústecké, Svitavské a Litomyšlské Tomáš Julínek a krajský radní pro zdravotnictví Ladislav Valtr.

Starostové obdrželi Program rozvoje v Nemocnici Pardubického kraje, a.s., který v květnu schválili krajští radní a na jeho vypracování se podílely desítky lékařů z klinických i neklinických pracovišť. 

„Program nastiňuje, jakým způsobem bude rozvíjena zdravotní péče, aby odpovídala demografickým trendům a zároveň byla poskytována co nejracionálněji,“ připomněl předseda představenstva Tomáš Gottvald. „V Litomyšli budeme rozvíjet ortopedické oddělení a nadále zde budou pečovat o pacienty s iktem, stejně, jako v nedaleké Orlickoústecké nemocnici,“ řekl Tomáš Julínek. „Ve Svitavách počítáme do budoucna s výstavbou nového pavilonu lůžkové péče,“ uvedl člen představenstva Vladimír Ninger. „Nemocnice čeká také soustředění intenzivní péče na jedno místo s vybudováním multioborových jednotek intenzívní péče tak, aby byly optimálně využity nákladné technologie a vysoce kvalifikovaný personál,“ vysvětlil krajský radní Ladislav Valtr „Budou se také rozšiřovat některé ambulance, jak bylo doporučeno odbornými týmy, bude-li možno jejich provoz personálně zajistit,“ dodal Vladimír Ninger.

Obě města nemocnice už mnoho let podporují  „Rozumím vysvětlení zpracovaného materiálu rozvoje. Myslím, že je to dobře a vnímám, že je to živý materiál,“ uvedl starosta Litomyšle Radomil Kašpar, který přijal s potěšením důležitou zprávu o tom, že v Litomyšli zůstane zachována chirurgie i s operativou. Na setkání jej doprovodil jeho místostarosta Josef Janeček. „Pan Janeček je specialista v oboru zdravotnictví a spolu budeme celý proces sledovat a případně budeme aktivně reagovat,“ uvedl.

Svitavský starosta David Šimek s místostarostou Pavlem Čížkem vnímali jako důležité, že mohli podrobně diskutovat navržený rozvoj Svitavské nemocnice. Setkání využili k příležitosti seznámit s představou města o možné budoucí podobě prostoru, ve kterém je „zasazena“ Svitavská nemocnice. Podobu jejího okolí si představují jako souvislý park včetně obslužných komunikací a míst pro parkování. Některé pozemky patří Pardubickému kraji a město vyjde vstříc zadáním generelu rozvoje celého území s výhledem na dvacet let. „Jedná se o jednu z posledních rozvojových míst ve městě, město chce území postupně zpřístupňovat užívání veřejnosti a otevřít dalšímu rozvoji,“ vysvětlil starosta David Šimek.

Obě města založila na podporu zdravotnictví nadační fondy, v Litomyšli Nadační fond pro rozvoj zdravotnictví Litomyšlska, ve Svitavách Nadační fond Valentina Oswalda Ottendorfera, ze kterého v červnu nakoupili nové postele pro oddělení LDN. Obě města své nemocnice podporují a jsou připravena pomoci s byty pro lékaře.

Zdenka Hanyšová Celá    
Dokument o rozvoji nemocnic najdete na adrese: https://www.nempk.cz/plan-rozvoje