V Nemocnici Pardubického kraje i nadále platí zákaz návštěv

V Nemocnici Pardubického kraje i nadále platí zákaz návštěv
13. listopadu 2021
V Nemocnici Pardubického kraje nadále platí plošný zákaz návštěv hospitalizovaných pacientů. V souladu s novým mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví musí návštěvy, které spadají do uvedených výjimek, splňovat stanovené podmínky.

Při splnění podmínek níže mají z plošného zákazu návštěv výjimku:

  • po předchozí domluvě s ošetřujícím personálem návštěvy pacientů v terminálním stadiu nemoci a v individuálních případech
  • návštěvy u dětských pacientů nebo osob se sníženým intelektem
  • doprovody u porodu

Každá návštěva, která spadá do uvedených výjimek, musí v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví prokázat splnění jedné z následujících podmínek:

  1. nejdéle 72 hodin před návštěvou absolvování PCR testu na přítomnost covidu-19 s negativním výsledkem, nebo

  2. nejdéle 24 hodin před návštěvou absolvování antigenního testu na přítomnost covidu-19 s negativním výsledkem, nebo

  3. očkování proti onemocnění covid-19 a jeho doložení národním certifikátem o provedeném očkování nebo certifikátem, nebo

  4. prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covid-19, u kterého již uplynula doba nařízené izolace a od prvního pozitivního antigenního nebo PCR testu neuplynulo více než 180 dní.

Doprovody u porodu musí splňovat některou z výše uvedených podmínek, případně mohou na místě podstoupit antigenní test na stanovení přítomnosti covidu-19 určený pro sebetestování (použití laickou osobou) s negativním výsledkem.