V Chrudimské nemocnici se bude možné očkovat proti onemocnění covid-19 bez registrace v úterý 1. února

V Chrudimské nemocnici se bude možné očkovat proti onemocnění covid-19 bez registrace v úterý 1. února
28. ledna 2022
V Chrudimské nemocnici se bude možné v úterý 1. února 2022 nechat očkovat proti onemocnění covid-19 bez předchozí registrace. A to od 9 do 15.30 hodin.

Očkovací místo v Chrudimské nemocnici se v poslední době plnilo registrovanými zájemci. Stoupající poptávka začala výrazně převyšovat jeho kapacitu. Proto jsme se rozhodli vyjít jim maximálně vstříc a vyslat do Chrudimi posily v podobě mobilního očkovacího týmu z Pardubické nemocnice,“ vysvětlila ústavní epidemioložka a koordinátorka očkování v Nemocnici Pardubického kraje Lucie Bareková.

Očkovat bez registrace se zde mohou nechat lidé nad 16 let, tedy nikoliv děti. „V případě očkování bez registrace je potřeba počítat s časem navíc na nutnou administrativu a možnou kumulaci zájemců v danou chvíli,“ upozornila Lucie Bareková a zdůraznila, že očkovat se mohou přijít i ti, kteří se již zaregistrovali a čekají na přidělení termínu. Ten ani nemusí sami rušit.

Očkovací látka se aplikuje do ramene. Proto je vhodné volit oblečení, které umožní snadný a rychlý přístup k aplikaci vakcíny. S sebou je nutné mít občanský průkaz a průkaz pojištěnce zdravotní pojišťovny. Zároveň doporučujeme mít už dopředu vyplněné požadované formuláře, které se dají stáhnout na webových stránkách Nemocnice Pardubického kraje https://www.nempk.cz/informace/ockovani-proti-covid-19. Zde najdete i bližší informace k samotnému očkování.

Další aktuality

Geriatrie: Medicínsky komplexní obor, který pomáhá nejen pacientům, ale i jejich rodinám

16. května 2022

Geriatrické centrum Pardubické nemocnice je pracoviště s jednou z nejdelších tradicí v tomto oboru v Česku. Poskytuje komplexní péči o seniory, a to jak v ambulantní, tak lůžkové složce, tedy na lůžkách akutních i následných. Právě geriatrie je jedním z mála medicínských oborů, který stále nabízí lékařům náhled na pacienta jako na celek. „Práce v geriatrii poskytuje možnost pracovat v obrovském medicínském rozsahu – to pak z lékařů dělá šikovné pracovníky v celkovém náhledu na pacienta s uměním kombinovat jednotlivé obory a diagnózy,“ říká primář geriatrického centra Ivo Bureš.

Ukrajinští uprchlíci se učí česky. Někteří už projevili zájem o práci

11. května 2022

V Nemocnici Pardubického kraje začal kurz Základy českého jazyka pro cizince, který je určen pro ukrajinské uprchlíky. „Oslovili jsme ty, které jsme měli v evidenci jako potenciální uchazeče o zaměstnání v Nemocnici Pardubického kraje. Přihlásilo se nám 10 zájemců. První lekce se jich zúčastnilo šest – jeden lékař, čtyři zdravotní sestry a jedna ošetřovatelka,“ uvedla vedoucí Odboru vzdělávání Nemocnice Pardubického kraje Alena Němečková.