Ústecký urgent roste podle plánu

Ústecký urgent roste podle plánu
20. srpna 2020
Základová deska centrálního urgentního příjmu v Orlickoústecké nemocnici je již téměř dokončená a 2. etapa stavby nového pavilonu pokračuje podle plánu. V úterý 18. srpna si staveniště přišli prohlédnout podporovatelé Nadačního fondu S námi je tu lépe! Hosté veřejného kontrolního dne, který uspořádal realizátor stavby – společnost VCES, vyslechli novinky a dozvěděli se více i o záludnostech technických řešení, s nimiž se stavbaři potýkají.
Moderní pavilon, který v Ústí nad Orlicí postupně roste, umožní poskytovat zdravotní péči odpovídající 21. století. Významně zvýší úroveň poskytovaných služeb, zefektivní práci, nabídne lepší zázemí a komfort jak pro lékaře a zdravotnický personál, tak i pro pacienty a jejich doprovod. A především – Orlickoústeckou nemocnici posune na úroveň špičkových zařízení v republice. „Setkali jsme s podporovateli Nadačního fondu S námi je tu lépe!, který dlouhodobě podporuje Orlickoústeckou nemocnici, a předvedli prezentaci výstavby centrálního urgentního příjmu přímo na staveništi. Chceme ukázat, že nejen Nadační fond, ale především Pardubický kraj investuje do druhé největší nemocnice v našem regionu. Pro nás je tato stavba jednou z nejdůležitějších v posledních letech, výstavba pavilonu přijde Pardubický kraj na téměř půl miliardy korun,“ sdělil hejtman Martin Netolický. Kraj se snaží získat na výstavbu prostředky z evropských fondů, které dosud nebylo možné čerpat. „Nyní po koronavirové krizi se jeví jako reálné, že získáme možná i 100 % z prostředků určených pro Českou republiku v rámci REACT-EU, a to jen díky připravenosti Pardubického kraje. Pokud se nám podaří uspět, můžeme zbylé finance využít jinde, kupříkladu do podinvestovaného silničního hospodářství,“ uvedl Netolický. Dokončení v roce 2022 „Stavební část pavilonu začala 25. května a zhotovitel má na realizaci této náročné budovy téměř 590 dní čili v roce 2022 bychom měli mít hotovo. I přes častou nepřízeň počasí stavba běží bez výraznějších komplikací, respektive objektivní komplikace typu spodní vody a náročnějšího zakládání stavby se průběžně zdárně řeší a postupuje se tak dle harmonogramu,“ sdělil radní pro zdravotnictví Ladislav Valtr, který se setkání také zúčastnil. Podle něj je projekt v Ústí nad Orlicí pro rozvoj akutní péče v Pardubickém kraji jeden ze zásadních vedle výstavby urgentního příjmu v Pardubické nemocnici. „Samozřejmě investujeme do všech našich zdravotnických zařízení v regionu. Medicína jde rychle dopředu a náš kraj chce držet tempo, takže musíme reagovat. Úkolem kraje je zajistit podmínky v podobě kvalitních prostor a moderního vybavení. Vlastní provoz včetně úrovně personálního zabezpečení je pak na managementu nemocnic. Věřím, že nově vybudovaný pavilon v Orlickoústecké nemocnici bude příkladem,“ dodal radní Valtr. Nový pavilon umožní koncentrovat urgentní péči pro spádovou oblast Orlickoústecka a Svitavska, tedy přibližně pro dvě stě tisíc obyvatel těchto dvou okresů. „Moderní pracoviště zásadně zlepší systém poskytování akutní zdravotní péče, což je jeho nejzásadnější přínos,“ uvedl ředitel pro provozně-ekonomický segment a člen představenstva Nemocnice Pardubického kraje František Lešundák. Příležitost k prezentaci projektů Dodavatelem 2. etapy se na základě výběrového řízení stala společnost VCES, která v Orlickoústecké nemocnici nestaví poprvé. „Těší nás, že se můžeme podílet na dostavbě nemocnice v Ústí nad Orlicí a navázat tak na projekty, které jsme zde v minulosti realizovali. Tím posledním byla v letech 2001 až 2005 rekonstrukce původních prostor, vybudování dvou nástaveb a propojení objektů chirurgických oborů a budovy ARO,“ řekl obchodní manažer společnosti VCES Martin Minařík. Na jaře letošního roku se mělo konat pravidelné společné setkání přátel nadačního fondu, z důvodu epidemiologické situace k němu však nedošlo, a tak jeho zástupci využili k poděkování a krátké prezentaci nových projektů právě akci na stavbě. Příležitostí sejít se není mnoho, ale Nadační fond funguje navzdory covidu. „V letošním roce sháníme finance na pořízení nového vybavení pro urologii a diagnostiku závratí pro oddělení ORL,“ vyjmenoval na závěr aktuální projekty člen správní rady Nadačního fondu S námi je tu lépe! Josef Hájek.

Další aktuality