Světový den STOP dekubitům a Mezinárodní den výživy v Orlickoústecké nemocnici

Světový den STOP dekubitům a Mezinárodní den výživy v Orlickoústecké nemocnici
20. listopadu 2015
Dne 19. listopadu 2015 se Orlickoústecká nemocnice zapojila do světového dne STOP DEKUBITŮM a mezinárodního dne výživy NutritionDay.
Akce STOP DEKUBITŮM byla zaměřená nejen na poradenství v oblasti prevence, ale i výživy, která je nedílnou součástí péče o rizikové pacienty. Cílem této akce bylo seznámit veřejnost s rizikem vzniku dekubitů, informovat je především o preventivních opatřeních, jak proleženinám předcházet, a případných možnostech léčby. Návštěvníci a pacienti Orlickoústecké nemocnice měli možnost navštívit informační stánky, kde jim odborný personál ochotně poskytl potřebné informace a zodpověděl případné dotazy. Byly zde připraveny i ukázky polohovacích pomůcek, kosmetiky k ošetření postižené kůže a mnoho edukačních materiálů. „Současně jsme se v tento den zapojili i do mezinárodního dne výživy NutritionDay. Až 40 % hospitalizovaných pacientů trpí podvýživou související s jejich onemocněním. Podvýživa nepříznivě ovlivňuje prognózu pacientů, prodlužuje pobyt v nemocnici a zvyšuje náklady na léčbu,“ uvedla náměstkyně ošetřovatelské péče Orlickoústecké nemocnice Mgr. Miluše Kopecká. Do akce se zapojilo oddělení interní, chirurgické a ARO Orlickoústecké nemocnice, kde se uskutečnil jednodenní průřezový audit nutriční péče. Zapojením a aktivní účastí v NutritionDay jsme získali důležitá data, která bude možné porovnat s mezinárodním standardem. Výsledek a analýza dat nám pomůže zvyšovat kvalitu poskytované péče o pacienty a snižovat malnutrici.