Světový den STOP dekubitům a Mezinárodní den výživy v Orlickoústecké nemocnici

Světový den STOP dekubitům a Mezinárodní den výživy v Orlickoústecké nemocnici
20. listopadu 2015
Dne 19. listopadu 2015 se Orlickoústecká nemocnice zapojila do světového dne STOP DEKUBITŮM a mezinárodního dne výživy NutritionDay.
Akce STOP DEKUBITŮM byla zaměřená nejen na poradenství v oblasti prevence, ale i výživy, která je nedílnou součástí péče o rizikové pacienty. Cílem této akce bylo seznámit veřejnost s rizikem vzniku dekubitů, informovat je především o preventivních opatřeních, jak proleženinám předcházet, a případných možnostech léčby. Návštěvníci a pacienti Orlickoústecké nemocnice měli možnost navštívit informační stánky, kde jim odborný personál ochotně poskytl potřebné informace a zodpověděl případné dotazy. Byly zde připraveny i ukázky polohovacích pomůcek, kosmetiky k ošetření postižené kůže a mnoho edukačních materiálů. „Současně jsme se v tento den zapojili i do mezinárodního dne výživy NutritionDay. Až 40 % hospitalizovaných pacientů trpí podvýživou související s jejich onemocněním. Podvýživa nepříznivě ovlivňuje prognózu pacientů, prodlužuje pobyt v nemocnici a zvyšuje náklady na léčbu,“ uvedla náměstkyně ošetřovatelské péče Orlickoústecké nemocnice Mgr. Miluše Kopecká. Do akce se zapojilo oddělení interní, chirurgické a ARO Orlickoústecké nemocnice, kde se uskutečnil jednodenní průřezový audit nutriční péče. Zapojením a aktivní účastí v NutritionDay jsme získali důležitá data, která bude možné porovnat s mezinárodním standardem. Výsledek a analýza dat nám pomůže zvyšovat kvalitu poskytované péče o pacienty a snižovat malnutrici.

Další aktuality

Pardubická nemocnice otevírá nový pavilon urgentního příjmu a chirurgických oborů

1. března 2024

Špičkové technologické vybavení, moderní prostředí a velký skok v kvalitě poskytované péče nejen pro krajské město, ale pro celý region. Necelé tři roky po podpisu smlouvy se v Pardubické nemocnici slavnostně otevřel nový pavilon urgentního příjmu a chirurgických oborů. Osmipodlažní budova s heliportem na střeše se stala dominantou nejen areálu Pardubického nemocnice.

Chirurgický robot je technika světové úrovně, říká přednosta Lukáš Sákra.

26. února 2024

„Pardubické nemocnici to přináší tu nejmodernější medicínu, která v současné době na světe je,“ říká o novém chirurgickém robotovi da Vinci Xi přednosta Chirurgické kliniky Pardubické nemocnice Lukáš Sákra. Supermoderním robotickým systémem je vybavený jeden z jedenácti operačních sálů nového pavilonu urgentního příjmu a chirurgických oborů. Robotická chirurgie je v Nemocnici Pardubického kraje naprostou novinkou, a i zkušení chirurgové se s ní musí několik měsíců učit pracovat. Technologie byla původně vyvinutá mimo jiné i pro vesmírné lety, říká v rozhovoru přednosta Lukáš Sákra.