Prvních třiadvacet postelí dostalo dnes oddělení LDN Svitavské nemocnice

Prvních třiadvacet postelí dostalo dnes oddělení LDN Svitavské nemocnice
1. června 2017
Oddělení léčebny dlouhodobě nemocných Svitavské nemocnice dostalo dnes třiadvacet moderních polohovatelných postelí.

Lůžka zvýší komfort pacientům a ulehčí těžkou práci sestrám. Zakoupil je Nadační fond Valentina Oswalda Ottendorfera ze sbírky určené právě pro tento účel a rozhodla o tom správní rada fondu. „Za postele jsme zaplatili 819 973 korun,“ informovala Šárka Řehořová, vedoucí odboru zdravotnictví a sociálních služeb města Svitavy a členka správní rady fondu.

 „Všem individuální dárcům a firmám, kteří poslali příspěvek na účet a všem, kteří spořili do pokladniček, děkujeme za příspěvek a podporu. Polohovatelné postele jsou velmi nákladné a po LDN je ve Svitavské nemocnici potřebujeme také pro chirurgii. Prosíme, pomáhejte nám dál spořit,“ povzbuzuje dárce předseda správní rady Pavel Kunčák, náměstek pro léčebnou péči Svitavské nemocnice.

V současné době – po zaplacení prvních 23 postelí - je na účtu Nadačního fondu Valentina Oswalda Ottendorfera 111 705 Kč a mezi dárci jsou významné firmy regionu, některá města a obce a občané. Historicky prvním dárcem ihned po založení fondu ve druhé polovině roku 2015 se stal provozovatel restaurace Coolna ve Svitavách Martin Šplíchal, dosud největším dárcem finančního daru na postele do nemocnice je zřizovatel fondu - Město Svitavy, které na účet poslalo 400 000 korun. Z firem dosud poslaly největší částky ASTUR Jeseník, s. r. o. – 75 000 korun, Liko Svitavy, a. s –  50 000 korun, Svitap J.H.J. - 45 000 korun. Svitavské tenisové srdce darovalo 50 000 korun, obec Vendolí 40 000 korun a připojily se i další města a obce. Z individuálních dárců věnoval největší jednorázovou částku Ing. Zbyněk Chlumský - 20 000 korun a Ing. Ivo Hejduk - 12 000.

Seznam dárců najdete na www.nadacnifond-ottendorfer.cz v odkazu dárci. Od června loňského roku je také vyhlášena Veřejná sbírka na postele pro nemocnici do tří pokladniček, která je povolena na dobu neurčitou a která nyní sbírá finance na postele pro chirurgii. Také firmy, obce a města a individuální dárci mohou přispívat na postele pro nemocnici příspěvky na účet nadačního fondu.

Nadační fond Valentina Oswalda Ottendorfera založilo město Svitavy v roce 2015. Jeho posláním je shromažďování finančních prostředků a jejich následné využití pro zajištění rozvoje a kvality zdravotní péče, rozvoje města, podpory subjektů působících na území města v oblasti sociální, kulturní, sportovní a vzdělávací. V neposlední řadě také pro individuální přímou podporu zdravotně postižených občanů nebo nadaných žáků.

Pokud se kdokoliv rozhodne podpořit Nadační fond VOO darem či menší částkou, může peníze vložit na účet. Je také možné zadat trvalý příkaz k úhradě a přispívat pravidelně menšími částkami. Návod, jak přispět, naleznete na webových stránkách fondu www. nadacnifond-ottendorfer.cz.

Pro pravidelné dárcovství kontaktujte vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Svitavy Šárku Řehořovou, se kterou vyřídíte všechny potřebné náležitosti, tel. 724 325 322, e-mail: sarka.rehorova@svitavy.cz.