Představení nově zrekonstruovaných operačních sálů v Orlickoústecké nemocnici

Představení nově zrekonstruovaných operačních sálů v Orlickoústecké nemocnici
14. prosince 2015
V Orlickoústecké nemocnici v průběhu tohoto roku proběhla rozsáhlá rekonstrukce operačních sálů včetně pořízení moderní operační techniky.

V Orlickoústecké nemocnici byl dokončen projekt s názvem „Modernizace Orlickoústecké nemocnice, a.s.“, registrační číslo projektu: CZ.1.13/2.2.00/39.01371, který byl spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. V rámci realizace projektu se uskutečnila také rozsáhlá rekonstrukce operačních sálů včetně pořízení moderní operační techniky. Orlickoústecká nemocnice je od 31. prosince 2014 součástí společnosti Nemocnice Pardubického kraje.

„Letošní rok byl pro nemocnice akutní péče v našem kraji mimořádný,“ řekl při slavnostním otevření 1. náměstek hejtmana Pardubického kraje zodpovědný za zdravotnictví Roman Línek a pokračoval: „Kromě ekonomické stabilizace, kterou pacienti na první pohled nevidí, nám přinesl i změny velmi viditelné. Nové opláštění nemocničních budov, výměny oken, zateplení, rekonstrukce a vybavení novými přístroji. Podařilo se nám uspět v maximální možné míře v evropských projektech a využít stávající období. Jen investice do přístrojů a vybavení nemocnic letos činily čtvrt miliardy korun.

Orlickoústecká nemocnice díky tomu získala mimo jiné krásné operační sály a řadu nových přístrojů celkem za 57 milionů korun. Orlickoústecká nemocnice po rekonstrukci disponuje šesti centrálními operačními sály, které zajišťují operativu především pro obory: chirurgie a traumatologie, gynekologie-porodnictví, urologie a ORL. Ročně se zde uskuteční přibližně 5 300 operací. Z toho 1 200 laparoskopických a 1 000 traumatologických.

„Projekt modernizace operačních sálů měl dvě části. První částí byla modernizace třicet let staré elektrické instalace, kde nemocnici hrozilo případné odstavení provozu sálů z důvodů zastaralých rozvodů,“ řekl generální ředitel Tomáš Gottvald a doplnil: „Tento úkol byl beze zbytku splněn a sály tak dostaly moderní elektroinstalaci, která odpovídá vysokým bezpečnostním pravidlům pro zdravotnická zařízení. Zvýšila se nejen bezpečnost, ale také nová instalace umožnila připojení nových přístrojů na operačních sálech.“

Při tak rozsáhlé změně elektroinstalace došlo také k úpravě povrchů na operačních sálech a sály se nyní pyšní nejenom novou elektroinstalací, ale také novým moderním vzhledem. „Přínosem rekonstrukce je otevření šestého operačního sálu, což také v důsledku povede ke zkrácení čekacích dob. Je nutno poděkovat personálu operačních sálů za neobyčejné pracovní nasazení, kdy se v prodloužených směnách podařilo snížit výpadek operačních hodin a snížit tak dopad na pacienty v rámci čekacích dob,“ uvedl primář centrálních operačních sálů a centrální sterilizace MUDr. Jiří Cihlář. 

Druhou částí byla obměna a rozšíření vybavení operačních sálů zdravotní technikou. Na sále byly pořízeny mimo jiné 3 operační stoly, 2 operační lampy, 3 laparoskopické věže, laserový přístroj pro urologii, vysokofrekvenční pálení. Rovněž byly dovybaveny sály 3 novými anesteziologickými přístroji a zázemí centrální sterilizace pak novou myčkou operačních nástrojů. 

Nové operační stoly a lampy jsou v první řadě náhradou za dvacet let staré přístroje. Jejich moderní konstrukce a možnosti přispějí k většímu komfortu pacienta a operatérů. Dovybavení laparověžemi a věžemi pro endoskopické výkony jednak umožní širší spektrum operačních výkonů a v druhé řadě zkrátí čekací doby na tento druh operačních zákroků. Nelze nezmínit zejména možnosti urologické operativy, kde je velkým přínosem laserové drcení ledvinových kamenů, což je jedna z nejmodernějších metod.

„Nové anesteziologické přístroje umožňují lépe monitorovat hloubku anestezie, čímž se zvýší bezpečí pacienta během operace,“ upřesnil generální ředitel Tomáš Gottvald. 

„Jsem rád, že představitelé Pardubického kraje uspěli v programech spolufinancovaných Evropskou unií, a díky těmto finančním prostředkům se podařilo zrekonstruovat srdce nemocnice, kterým operační sály jsou. Dosažená technologická úroveň současných operačních sálů je taková, že bude sloužit pacientům Orlickoústecka řadu let. Děkuji také našemu zdravotnickému personálu, který nelehké období rekonstrukce zvládl se ctí, a to tak, že rekonstrukci naši pacienti nijak nepocítili,“ uvedl ředitel Orlickoústecké nemocnice Jiří Řezníček.

Foto: L. Prokeš

Další aktuality

Prosincový provoz v Nemocnici Pardubického kraje – omezení zatím platí

30. listopadu 2023

Navzdory v médiích deklarované názorové shodě mezi premiérem a lékaři v Nemocnici Pardubického kraje zatím omezení v provozu trvají, a to do doby, než dojde k uzavření dohody na celostátní i regionální úrovni. Všem pacientům se za komplikace způsobené turbulentním vývojem situace omlouváme a prosíme je v následujících dnech o trpělivost a pochopení. Konkrétní informace budeme průběžně aktualizovat na webových stránkách jednotlivých nemocnic i prostřednictvím dalších oficiálních komunikačních kanálů.