Porodnice Pardubické nemocnice nabízí novinku pro zvýšení pohodlí rodiček

Porodnice Pardubické nemocnice nabízí novinku pro zvýšení pohodlí rodiček
24. ledna 2017
Ženám v porodnici Pardubické nemocnice ke zvýšení pohodlí a k uvolnění v průběhu porodu nově slouží zařízení Multitrac na porodním sále.

Ženy, které si pro narození svého potomka zvolí porodnici Pardubické nemocnice, mohou využívat jednu novinku. Na nadstandardním porodním sále mají k dispozici zařízení Multitrac, jež Porodnicko-gynekologické klinice zapůjčila Katedra porodní asistence a zdravotně sociální práce Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice. Již několik rodiček si ho v průběhu porodu vyzkoušelo.

„Ženy využívají toto zařízení zejména v první době porodní,“ uvedla staniční sestra porodních sálů Porodnicko-gynekologické kliniky Kateřina Pohorelcová. Součástí zařízení Multitrac je porodní stolička, sedátko pro doprovázející osoby, závěsný podpůrný systém a gymnastický míč. Ženám přináší další zkvalitnění komfortu a pohodlí během porodu. „Multitrac slouží rodičkám v průběhu porodu k zaujímání různých úlevových poloh, k uvolnění břišních a pánevních svalů a k relaxaci v přestávkách mezi kontrakcemi,“ uvedla staniční sestra Pohorelcová.

Porodnicko-gynekologická klinika Pardubické nemocnice tak nadále pokračuje v zavádění novinek a moderních trendů na porodních sálech. Před časem byl do praxe uveden velmi oblíbený bonding, hojně využívanou se stala aromaterapie při porodu, pardubická porodnice nabízí i masáže prováděné porodními asistentkami. „Chceme, aby se ženy i jejich doprovod v naší porodnici cítily co nejlépe a aby prostředí pro ně bylo co nejpříjemnější. Proto se snažíme zavádět i nejrůznější novinky, které rodičky chtějí,“ uvedl přednosta Porodnicko-gynekologické kliniky Milan Košťál.

I díky zaváděným novinkám si tak porodnice Pardubické nemocnice drží oblibu mezi ženami. Svědčí o tom statistická čísla. V uplynulých dvou letech počty porodů překročily hranici 1500. Předloni jich bylo 1547 a vloni jen o sedm méně. V předloňském roce se při nich narodilo 1582 děti, vloni jich bylo 1571. „Pochopitelně nás velice těší zájem žen. Snažíme se jim vycházet vstříc a respektovat jejich přání ohledně vedení porodu a péče o novorozence, aby u nás byly maximálně spokojené. Ale samozřejmě to musí být plně v souladu s doporučenými medicínskými postupy a nesmí být ohroženo zdraví rodičky a dítěte,“ uvedl docent Košťál.

Dušan Korel

Další informace o porodnici Pardubické nemocnice