Péče o seniory a paliativní péče byly tématem workshopu v Orlickoústecké nemocnici

Péče o seniory a paliativní péče byly tématem workshopu v Orlickoústecké nemocnici
20. května 2016
Na ošetřovatelskou problematiku v péči o seniory a v paliativní péči byl zaměřen workshop, který se uskutečnil v Orlickoústecké nemocnici.

V rámci programu „Přátelská nemocnice“ se 18. května 2016 uskutečnil pracovní workshop na téma péče o seniory a paliativní péče v Orlickoústecké nemocnici. Workshopu se účastnili odborníci z řad ošetřovatelské péče z nemocnic ve Svitavách, v Ústí nad Orlicí a Litomyšle. Rozsah paliativní problematiky je velmi široký. Tato vzdělávací akce byla zaměřena především na ošetřovatelskou problematiku, která je v mnoha ohledech specifická, dále pak na oblast sociální práce a spirituálních otázek.

V České republice, podobně jako v ostatních evropských zemích, umírá většina lidí v nemocnicích. V roce 2014 to bylo přes 70 procent pacientů. Přístup k paliativní péči v nemocnicích je tedy zcela zásadní.  

Oblast naplňování duchovních a spirituálních potřeb na tomto workshopu prezentovala nemocniční kaplanka Jaroslava Tomčániová.  „Spolupráce a sdílení znalostí a zkušeností v této problematice nám poskytuje zajímavý prostor pro další koncepční práci,“ uvedla náměstkyně ošetřovatelské péče Litomyšlské nemocnice Světlana Jeřábková a dodala: „Díky programu Přátelská nemocnice můžeme informace sdělovat i veřejnosti a překračovat jistá ´tabu´, která v této oblasti stále existují.“

Zájem ze strany zřizovatele přináší společnosti Nemocnice Pardubického kraje další prostor a podporu pro implementaci paliativní medicíny do našich nemocnic. „Naše nemocnice zažádaly o grant v rámci výzvy ´Spolu až do konce´, což je grantový program Nadačního fondu AVAST, který je zaměřený na péči o umírající a přístup společnosti k umírání jako takovému. Aktuální třetí ročník se věnuje podpoře paliativní péče v nemocnicích a o tento se ucházíme,“ uvedla vedoucí oddělení řízení kvality Nemocnice Pardubického kraje Markéta Nemšovská a dodala: „Budeme si držet palce, aby náš projekt byl vybrán a mohl být realizován.“

Náměstkyně ošetřovatelské péče Orlickoústecké nemocnice Miluše Kopecká  ocenila velmi zajímavý příspěvek o ageismu, tedy diskriminaci seniorů. Na workshopu byla prezentována i možnost vzdělávání zážitkovou metodou pomocí tzv. oblečku stáří, s nímž mají zkušenost ve Svitavské nemocnici. „Našimi hlavními tématy pro letošní rok v rámci programu ´Přátelská nemocnice´ jsou právě tato témata a činnosti,“ uvedla Nemšovská s tím, že další pracovní setkání se uskuteční na konci května v Chrudimské nemocnici.