Pardubické dny úrazové chirurgie přilákaly špičkové české i zahraniční odborníky

Pardubické dny úrazové chirurgie přilákaly špičkové české i zahraniční odborníky
29. června 2017
Primář oddělení úrazové chirurgie Pardubické nemocnice Martin Carda se v rozhovoru ohlédl za VIII. Pardubickými dny úrazové chirurgie.

Poranění pánve a dolní končetiny. To bylo dominantní téma, jemuž byly věnovány již VIII. Pardubické dny úrazové chirurgie s mezinárodní účastí.

Tradiční dvoudenní konference přivedla do Kongresového centra Kunětická Hora bezmála stovku odborníků nejen ze špičkových tuzemských pracovišť, ale také přední specialisty ze zahraničí, a nabídla bohatý přednáškový program.

„Při minulém ročníku konference jsme se věnovali poraněním horní končetiny, pro letošek jsme zvolili dolní končetinu. A k tomu jsme přidali i úrazy pánve, což je velice závažná tématika. Tato poranění bývají často spojená s velkým násilím a doprovázejí nejtěžší úrazy, polytraumata. Nejde jen o prostou zlomeninu pánve. Toto poranění mnohdy ohrožuje člověka na životě kvůli silnému krvácení a poškození vnitřních orgánů. Je nutné této problematice věnovat značnou pozornost,“ uvedl primář oddělení úrazové chirurgie Chirurgické kliniky Pardubické nemocnice Martin Carda, jehož pracoviště organizuje tuto konferenci.

Pane primáři, Pardubické dny úrazové chirurgie jsou tradiční akcí, letos jste pořádali již osmý ročník. Považujete ho za vydařený?

Podařilo se nám sehnat velmi kvalitní přednášející a sestavit zajímavý program. Vystoupili v něm specialisté z většiny špičkových pracovišť, klinik a traumacenter z České republiky, kteří se zabývají traumatologií a péčí o poraněné pacienty. Přijeli k nám i odborníci ze Slovenska. A především naše pozvání přijali dva renomovaní zahraniční hosté – profesor Pol Maria Rommens z Univerzitní nemocnice v německém Mainzu a Stephen Andrew Sems z Mayo Clinic z amerického Rochesteru. Jejich přednášky patřily opravdu k absolutní špičce konference.

Jakým tématům se oba zahraniční hosté věnovali? Co nového přinesli pro české lékaře?

Profesor Rommens (na snímku vlevo) měl čtyři přednášky. Všechny se týkaly poranění pánve a léčby zlomenin. Zajímavá byla především témata klasifikací zlomenin pánve u seniorů. On je jejím autorem. Podle této klasifikace se volí i léčba, protože u seniorů je odlišná. Jejich skelet bývá postižený osteoporózou a při léčbě nelze použít standardní postupy. U těchto pacientů selhávají. Přednášky o klasifikaci a z ní vycházejících léčebných postupů byly nové, zajímavé a velmi přínosné.

O jaké tématice hovořil americký host?

Doktor Sems (na snímku vpravo) nám ukázal poměrně složitou operační techniku, kterou používá při léčbě deformit dolní končetiny. To bylo rovněž velice zajímavé. Dále nám představil, jakým způsobem přistupuje k léčbě zlomenin v oblasti kolenního kloubu. Předvedl nám několik svých „triků“. Určitě se jednalo o obohacení pro každého posluchače v auditoriu pro jeho praxi.

Zmínil jste léčbu poranění u seniorů. V programu byly i přednášky zaměřené na dětské úrazy. Konference se věnovala celému věkovému spektru pacientů…

Samozřejmě. Dětská problematika již tradičně patří do programu konference. Děti se léčí s úrazy ve všech zařízeních, proto tato tématika zajímá každého, nejen na specialisty dětskou traumatologii. Při každém ročníku zveme dětské chirurgy. Jsme rádi, že se konference pravidelně účastní a také u nás přednáší přednosta Kliniky dětské chirurgie a traumatologie Thomayerovy nemocnice v Praze profesor Petr Havránek, který je lídrem dětské traumatologie v České republice.

Co nového konference přinesla? Zaznamenal jste nějaké nové trendy v traumatologii, o nichž se hovořilo?

Několik přednášek přineslo nové pohledy. Například se řekne „obyčejná“ zlomenina kotníku. Stále je však v této oblasti co řešit. Jsou určité typy poranění, jejichž léčba nemusí skončit stoprocentně úspěšně, pokud se špatně zhodnotí. K tomuto tématu měl přednášku přednosta Kliniky ortopedie Ústřední vojenské nemocnice v Praze profesor Jan Bartoníček, který u těchto typů zlomenin doporučuje detailní vyšetření včetně CT a dodržování určitých zásad léčby, jež nejsou úplně běžné. Jsou totiž poranění, která z běžného rentgenového snímku nepoznáte.

Oddělení úrazové chirurgie Pardubické nemocnice nejen organizovalo tuto konferenci, ale vaši lékaři spolu s kolegy z ortopedického oddělení se výrazně zapojili i do přednáškového programu. S nadsázkou řečeno – čím především jste se chtěli pochlubit?

Měli jsme několik přednášek, ale kdybych měl vybrat jednu, tak bych zvolil zhodnocení dlouhodobých výsledků léčby zlomenin patní kosti pomocí patního hřebu. Tento implantát (na snímku nahoře) vymyslel náš lékař Martin Pompach. V přednášce byly zhodnoceny výsledky u více než 200 pacientů, kteří u nás byli operováni touto metodou. A jsou výborné. Je to miniinvazivní metoda, která má oproti předchozím typům operací významně menší procento komplikací ve smyslu pooperačních infekcí. Tento postup je šetrnější pro pacienty, kratší je rekonvalescence. Jsme pochopitelně velice rádi, že tuto metodu zavedli již i na mnoha českých pracovištích a že se používá také v zahraničí. Například v Německu včetně pracoviště profesora Rommense, kde odoperovali asi 20 pacientů a jsou s hřebem spokojeni, na Slovensku, v Polsku, v Rusku a dokonce to zkouší v Jižní Americe.

Pardubické dny úrazové chirurgie se nekonají každoročně. Na kdy chystáte další ročník?

Dříve jsme konferenci pořádali po dvou letech, teď to bylo po třech letech. Určitě je optimální dvou nebo tříletý cyklus, protože organizace je náročná. Navíc akcí v České republice bývá každoročně více a není snadné sehnat kvalitní přednášející. A během dvou tří let se může objevit i více nových, zajímavých témat, o nichž je možné hovořit.

Dušan Korel