Pardubická nemocnice pomáhá s léčbou nemocných v domácím prostředí

Pardubická nemocnice pomáhá s léčbou nemocných v domácím prostředí
21. ledna 2017
Zkušené sestry domácí ošetřovatelské péče Pardubické nemocnice již řadu let zajišťují odbornou péči o nemocné v jejich rodinném prostředí.

Zvládat se postarat doma o vážně a dlouhodobě nemocné blízké není pro jejich rodiny jednoduché. Pomoc v nelehké situaci však mohou nalézt v Pardubické nemocnici. Obrátit se mohou na Centrum primární péče domácí ošetřovatelskou péči. Tým zdravotních sester nabízí odbornou péči při ošetřování nejen dlouhodobě, ale i krátkodobě nemocných v jejich rodinném prostředí.

„Zajistíme kontinuitu péče při propuštění z nemocnice do domácího ošetřování v úzké spolupráci s rodinou i s praktickými a odbornými lékaři. Jsme vlastně takový mezičlánek mezi pacientem a lékařem,“  uvedla vrchní sestra oddělení Iva Svobodová.

Domácí ošetřovatelská péče v Pardubické nemocnici má dlouholetou tradici. V roce 1991 při nemocnici vznikla vůbec první agentura v bývalém Československu pod názvem Niké. Na přelomu let 2008 a 2009 se sloučila s domácí péčí Geriatrického centra a vzniklo Centrum primární péče - domácí ošetřovatelská péče v nemocnici. „Naše sestry jsou plně kvalifikované, mají dlouholetou praxi a v domácí péči pracují již řadu let,“ dodala vrchní sestra. Na oddělení v současnosti pracuje šest zdravotních sester, další ještě vypomáhají o víkendech. Zajišťují domácí ošetřovatelskou péči u nemocných v Pardubicích a jejich blízkém okolí.

„Obrátit se na nás může kdokoliv. Volají nám nejen zdravotníci, ale i sami pacienti a jejich blízcí. Momentálně se staráme o zhruba čtyřicet nemocných. Některé máme v péči již téměř dvacet let, k jiným zajíždíme jen krátkodobě,“ uvedla vrchní sestra Iva Svobodová. Oddělení zajišťuje výhradně zdravotní péči, nikoliv sociální. K dispozici je po celých 365 dní v roce. „Provádíme kontrolu fyziologických funkcí, odběry krve a jiného biologického materiálu, podávání léků, aplikace injekcí, infuzní terapii, péči o diabetiky, ošetřování a převazy operačních a nehojících se ran, cévkování, rehabilitační ošetřovatelství a další výkony ordinované praktickým lékařem. Je možné se na nás obrátit i v situacích, kdy někdo potřebuje jednorázově udělat odběr krve nebo změřit krevní tlak a nemůže se dostat ke svému praktickému lékaři,“ popsala vrchní sestra Iva Svobodová činnost oddělení.

Sestry z oddělení domácí péče Pardubické nemocnice se specializují zejména na léčbu chronických ran. Úzce v tomto směru spolupracují se zdejším Geriatrickým centrem a kožním oddělením. Sestry absolvovaly řadu kurzů v oblasti hojení ran a nadále se v této oblasti kontinuálně vzdělávají. Výkony ordinované lékařem jsou hrazeny ze zdravotního pojištění. Nemocným umožňují dokončit léčbu v domácím prostředí, což přispívá k jejich lepšímu psychickému stavu a často i rychlejšímu uzdravení. „Centrum primární péče je připraveno nabídnout své služby dalším pacientům a pomoci jim zůstat co nejdéle v domácím prostředí,“ uvedla vrchní sestra Iva Svobodová.

Dušan Korel

Další informace o oddělení domácí ošetřovatelské péče Pardubické nemocnice

Další aktuality

O Dny melanomu byl velký zájem. Kožní oddělení vyšetřilo za dva dny 672 lidí

2. června 2023

Celkem 672 lidí za dva dny vyšetřili zdravotníci z kožního oddělení Pardubické nemocnice na akci Dny melanomu, která se uskutečnila v prostorách Paláce Pardubice. Zájemci zde měli možnost nechat si zdarma vyšetřit pigmentová znaménka, a to bez objednání. „U padesáti případů jsme zaznamenali podezřelá znaménka, která byla indikována k odstranění a histologickému vyšetření, včetně čtyřletého dítěte,“ konstatovala vrchní sestra kožního oddělení Pardubické nemocnice Petra Teplá.

Konference zdravotníků NPK nabídla atraktivní témata a navštívil ji ministr Válek

29. května 2023

Jaká je vize i skutečnost fungování urgentních příjmů? Proč je důležité věnovat pozornost seniorům a dlouhodobě nemocným? Jaká úskalí jsou spojená s poskytováním zdravotní péče? Jak vypadá ambulance bolesti z pohledu sestry? Nejen tato témata se probírala z různých úhlů pohledu na IV. ročníku Konference zdravotníků Nemocnice Pardubického kraje (NPK).