Pardubická krajská nemocnice pořádala tradiční Den nemocnice

Pardubická krajská nemocnice pořádala tradiční Den nemocnice
3. října 2013
Tradičně na začátku podzimu se Pardubická krajská nemocnice, a.s. opět po roce představila veřejnosti. V jejím areálu se ve středu 25. září 2013 již počtvrté konal Den nemocnice, nad níž letos převzal záštitu hejtman Pardubického kraje Martin Netolický. Akce nabídla veřejnosti pestrý tříhodinový program skládající se z preventivních vyšetření a poraden, prohlídek některých oddělení a prostor a také z řady doprovodných prezentací.

„Oproti loňskému dešti nám v letošním roce vyšlo počasí, což výrazně ovlivnilo návštěvnost Dne nemocnice. Ve srovnání s minulým ročníkem stoupla, takže jsme s průběhem akce určitě velmi spokojeni," řekl Tomáš Gottvald, ředitel Pardubické krajské nemocnice, a.s. „Program na letošní ročník jsme koncipovali trochu jinak než v minulých letech. V první řadě jsme se snažili nabídnout lidem co nejvíce preventivních vyšetření a poraden, aby se mohli blíže seznámit s naší nemocnicí a rovněž aby získali informace o svém zdraví. V tomto směru Den nemocnice určitě splnil svůj účel."

Programu určenému pro veřejnost již tradičně předcházelo slavnostní zahájení akce ve velké posluchárně pro pozvané hosty, mezi nimiž byli i místopředsedkyně Senátu ČR Miluše Horská, první náměstek hejtmana Pardubického kraje zodpovědný za zdravotnictví Roman Línek a pardubická primátorka Štěpánka Fraňková.

Ředitel Tomáš Gottvald všechny přítomné seznámil se stěžejními událostmi Pardubické krajské nemocnice, a.s. za uplynulý rok a také s plány a vizemi rozvoje a modernizace do budoucna. Došlo rovněž na slavnostní okamžik – člen představenstva Elektráren Opatovice a.s. Jiří Pěnka předal symbolický šek na 300 tisíc korun pro dětské oddělení na nákup dvou nových inkubátorů. „Elektrárny Opatovice patří mezi naše nejštědřejší sponzory. Velmi si jejich daru vážíme," děkoval ředitel Gottvald.

Při Dnu nemocnice bylo pro veřejnost připraveno široké spektrum preventivních vyšetření přímo na ambulancích vybraných oddělení. Velkému zájmu se těšila především prohlídka pigmentových znamének na kožním oddělení, která bývá každoročně velmi vyhledávaná.

Návštěvníci mohli zajít i do specializovaných poraden pro odvykání kouření, sportovní traumatologii či správnou výživu, která probíhala ve spolupráci se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ČR. Přichystána pro ně byla instruktáž v resuscitaci či správné hygieně rukou. Lidé se mohli rovněž seznámit s diagnostickými přístroji na radiodiagnostickém oddělení, prohlédnout si urgentní příjem Chirurgické kliniky či transfuzní stanici a podívat se do zmodernizované prádelny.

„Provoz v nemocnici se při akci nezastavil, proto pochopitelně nebylo možné ukázat veřejnosti naprosto vše. Ale i tak jsem přesvědčen, že lidé mohli vidět leccos zajímavého," řekl ředitel Gottvald.Kromě „vlastního" nemocničního programu nabídl Den nemocnice i řadu doprovodných prezentací. Se svou technikou se v nich představily složky Integrovaného záchranného systému nebo Městská policie Pardubice spolu se dvěma strážníky jízdního oddílu v sedlech krásných starokladrubských koní. Lidé se mohli pokochat pohledem na město z Vodárenské věže a u ní si mohli prohlédnout nádherné historické vozy a motocykly patřící členům Veteran klubu Pardubice. A také bylo možné si odnést fotografie s podpisy pardubických basketbalistů a hokejistů.

„Věřím, že každý návštěvník si v programu našel to svoje. Chtěl bych touto cestou poděkovat veřejnosti za návštěvu naší akce a zároveň chci vyjádřit velké poděkování Hasičskému záchrannému sboru Pardubického kraje, Zdravotnické záchranné službě Pardubického kraje, Policii České republiky, Městské policii Pardubice a dalším partnerům za jejich vystoupení a prezentace. Poděkování patří i společnosti Jeso Valy a Dostihovému spolku Pardubice za zapůjčení stanů," řekl ředitel Gottvald. „Jsem rád, že jsme po roce znovu mohli ukázat veřejnosti naši nemocnici a nabídnout ještě pestřejší program. Určitě budeme v této již tradiční akci pokračovat i v příštím roce a znovu se budeme se snažit nachystat něco nového," dodal ředitel Pardubické krajské nemocnice, a.s.

Mgr. Dušan Korel, tiskový mluvčí

Další aktuality

O Dny melanomu byl velký zájem. Kožní oddělení vyšetřilo za dva dny 672 lidí

2. června 2023

Celkem 672 lidí za dva dny vyšetřili zdravotníci z kožního oddělení Pardubické nemocnice na akci Dny melanomu, která se uskutečnila v prostorách Paláce Pardubice. Zájemci zde měli možnost nechat si zdarma vyšetřit pigmentová znaménka, a to bez objednání. „U padesáti případů jsme zaznamenali podezřelá znaménka, která byla indikována k odstranění a histologickému vyšetření, včetně čtyřletého dítěte,“ konstatovala vrchní sestra kožního oddělení Pardubické nemocnice Petra Teplá.

Konference zdravotníků NPK nabídla atraktivní témata a navštívil ji ministr Válek

29. května 2023

Jaká je vize i skutečnost fungování urgentních příjmů? Proč je důležité věnovat pozornost seniorům a dlouhodobě nemocným? Jaká úskalí jsou spojená s poskytováním zdravotní péče? Jak vypadá ambulance bolesti z pohledu sestry? Nejen tato témata se probírala z různých úhlů pohledu na IV. ročníku Konference zdravotníků Nemocnice Pardubického kraje (NPK).