Orlickoústecká nemocnice má nakročeno. Vznikne zde urgentní příjem

Orlickoústecká nemocnice má nakročeno. Vznikne zde urgentní příjem
7. června 2017
Starostovi města Ústí nad Orlicí Petru Hájkovi byl osobně předán a představen Program rozvoje Nemocnice Pardubického kraje.

Vedení Nemocnice Pardubického kraje plánuje v blízké době postavit v Orlickoústecké nemocnici urgentní příjem. Uvedl to generální ředitel Tomáš Gottvald, který spolu se svými náměstky přijel v koordinaci s krajským radním pro zdravotnictví 5. června starostovi města osobně předat a představit Program rozvoje Nemocnice Pardubického kraje.

„Tento důležitý komplexní podklad nastiňuje, jakým způsobem budeme rozvíjet zdravotní péči v našich nemocnicích tak, aby odpovídala demografickým trendům a zároveň byla poskytována co nejracionálněji,“ uvedl a dodal, že na strategickém dokumentu se podílelo celkem 16 týmů z nemocnic, z toho 9 klinických. Cílem materiálu je spolupráce všech pěti nemocnic akutní péče, tří na východě a dvou na západě kraje. „Chceme všechny starosty měst, ve kterých sídlí nemocnice, osobně informovat o plánech rozvoje akutní lůžkové zdravotní péče v Pardubickém kraji,“ řekl krajský radní pro zdravotnictví Ladislav Valtr.

„Medicína je v neustálém pohybu, proto i tento rozsáhlý podklad, čítající 180 stránek, bude živý. Hlavními důvody, proč jsme jej zpracovali, jsou situace na trhu práce v souvislosti s nedostatkem zdravotnických sester i lékařů a demografický vývoj - naše populace stárne. Teprve pak to byly ekonomické důvody,“ dodal náměstek Vladimír Ninger. Lepší komfort urgentní péče a zachování komplexnosti oborů Podle radního Ladislava Valtra vnímá zdejší veřejnost Orlickoústeckou nemocnici velmi dobře. 

„Orlickoústecká nemocnice byla a díky své spádovosti stále je jedním z pilířů akutní lůžkové péče v kraji. Je jednou z nejkomplexnějších co se týká portfolia zastoupených oborů a má své opodstatnění, což se odráží jak v novém Programu rozvoje NPK, tak i v plánu výstavby urgentního příjmu, který je nyní ve fázi přípravy projektu.“ Urgentní příjem zajistí centralizaci intenzivní péče do jednoho komplexu, vybaveného nejnáročnějšími technologiemi, s vysoce kvalifikovaným personálem. Vše bude pohromadě. Lékaři i sestry a široká laická veřejnost se o všem může dočíst, protože schválený kompletní dokument je veřejně přístupný. 

„Rozhodli jsme se zveřejnit kompletně celý materiál – až na jednu výjimku jsme tak učinili jako jediní z nemocnic v celé zemi,“ řekl Tomáš Gottvald. „Když jsem si mapoval nemocnice na východě kraje, všechny trpí tím, že jsou pavilónového typu. Urgentní příjem zajistí koncentraci péče do jedné budovy, což napomůže intenzifikaci a efektivitě péče. Odborná i laická veřejnost pocítí změnu jako lepší komfort,“ uvedl Tomáš Julínek, který od dubna řídí Orlickoústeckou, Svitavskou a Litomyšlskou nemocnici. Dosavadní ředitel Orlickoústecké nemocnice Jiří Řezníček je zde nyní jeho náměstkem pro léčebnou péči.

Město nemocnici podporuje

Starosta města Petr Hájek uvedl, že s dokumentem seznámí zastupitelstvo města. „Vnímám, že máte noty, podle kterých chcete nemocnice řídit, a jsem rád, že máme k dispozici dokument, který nám pomůže vysvětlovat lidem, co se s naší nemocnicí děje a bude dál dít. Lidé si vytvářeli vlastní informace a pravdy a nyní vidím, že se máme o co opřít,“ uvedl.  Starosta vnímá, že tak, jako všechny nemocnice v zemi, potýká se i Orlickoústecká nemocnice s nedostatkem lékařů, ale především sester. Ubezpečil, že město je připraveno pomoci například v řešení bytové situace. „S tím jsme vždy nemocnici dokázali pomoci,“ dodal.

Město podporuje nemocnici také finančně. „Do Nadačního fondu S námi je tu lépe jsme opět letos schválili dotaci, tentokrát jsme na dubnovém zastupitelstvu odsouhlasili 200 tisíc korun. V tomto směru držíme linii, kterou jsme tu už dávno zavedli,“ dodal starosta.

Zdenka Hanyšová Celá
Komunikace nemocnic NPK divize Východ – Orlickoústecké, Svitavské, Litomyšlské