Nemocnice se zúčastnila paliativního dne v Holicích

Nemocnice se zúčastnila paliativního dne v Holicích
14. září 2021
Ve čtvrtek 9. září pořádala Oblastní charita Pardubice v prostorách ZUŠ Karla Malicha v Holicích odborný kongres pod názvem Paliativní den Holice, jehož cílem bylo představit paliativní péči z různých pohledů. Zazněly přednášky lékařů více odborností, zdravotních sester, dále také prezentace statistických údajů ÚZIS na téma paliativní péče v Pardubickém kraji. Velkou odezvu měla přednáška odkrývající etické a spirituální aspekty tohoto oboru.

Zvláštní blok byl věnován dětské paliativní péči, včetně pohledu psychologa na toto téma a nástinu koncepce paliativní péče v našem regionu. Zajímavé zkušenosti byly prezentovány týmy mobilní specializované paliativní péče. S vlastní přednáškou na téma Paliativní tým Pardubické nemocnice pak na konferenci vystoupila koordinátorka palitaivní péče Pardubické nemocnice Mgr. Michaela Štenclová, DiS.

Více než 190 odborníků z různých oblastí 

Kongres se konal pod záštitou České společnosti paliativní medicíny, Pardubického kraje, Výboru dobré vůle Olgy Havlové, Nemocnice Pardubického kraje, starosty města Holic Ondřeje Výborného, Michaely Matouškové, náměstkyně hejtmana Pardubického kraje pro zdravotnictví a radních Pavla Šotoly - člen Rady Pardubického kraje zodpovědný za sociální péči a neziskový sektor a Ladislava Valtra - člen Rady Pardubického kraje pro Evropské fondy a rozvoj.

Na setkání přijelo přes 190 účastníků z řad lékařů, zdravotních sester,  sociálních pracovníků a další odborné veřejnosti z celé republiky od Ostravy po Karlovy Vary, registrace na kongres dorazila i z Charité Berlin. Akce, která se měla původně uskutečnit již v květnu minulého roku a byla několikrát kvůli pandemii koronaviru překládána, nabídla účastníkům mimo odborný program také možnost setkávání, rozhovorů a předávání profesních zkušeností.

Oblastní charita Pardubice dlouhodobě usiluje o rozvoj hospicové a paliativní péče. Vedle dvou středisek domácí hospicové péče v Pardubicích a Holicích pomáhajícím pacientům a pečujícím, nedávno otevřela Ambulanci paliativní medicíny úzce spolupracující s jejím Domácím hospicem Andělů strážných. Rozšiřuje tak pestré spektrum svých aktivit - pečovatelské služby, osobní asistence, odlehčovací služby (pobytové, ambulantní a terénních), půjčovny zdravotních pomůcek a dalších pomáhajících rodinám, které pečují o své blízké v domácím prostředí. 

Další aktuality

Práce je to náročná a samostatná, ale neměnily bychom, říká vedoucí Centra domácí péče

10. září 2020

Centrum domácí péče je jedním z méně známých pracovišť Pardubické nemocnice. Přesto se zde tým pěti zdravotních sester v čele s vedoucí centra Ivou Svobodovou stará každý den o desítky pacientů a poskytuje jim základní péči v prostředí jejich domova. Cestování za pacienty jim nyní zpříjemní nová Octavia Combi, kterou nemocnici darovala společnost ŠKODA Auto.

Ústecký urgent roste podle plánu

20. srpna 2020

Základová deska centrálního urgentního příjmu v Orlickoústecké nemocnici je již téměř dokončená a 2. etapa stavby nového pavilonu pokračuje podle plánu. V úterý 18. srpna si staveniště přišli prohlédnout podporovatelé Nadačního fondu S námi je tu lépe! Hosté veřejného kontrolního dne, který uspořádal realizátor stavby – společnost VCES, vyslechli novinky a dozvěděli se více i o záludnostech technických řešení, s nimiž se stavbaři potýkají.