Nemocnice Pardubického kraje udělala další krok ke zlepšení kvality péče

Nemocnice Pardubického kraje udělala další krok ke zlepšení kvality péče
9. února 2017
Rada Pardubického kraje schválila na svém jednání 6. února návrh nového strategického směru rozvoje Nemocnice Pardubického kraje.

Další rozvoj Nemocnice Pardubického kraje (NPK) získal zelenou. Rada kraje schválila 6. února návrh nového strategického směru rozvoje, která počítá s centralizací specializované zdravotní péče, což je nezbytnou podmínkou dalšího zlepšení její kvality. Všech pět existujících nemocnic bude zachováno. Koncepce, jež bude následně vytvořena ve spolupráci s Lékařskou radou NPK a odbornými lékařskými týmy, bude předložena v letních měsících letošního roku.

„Návrh strategického rozvoje zohledňuje vývoj v současné medicíně z hlediska koncentrace péče a trendy v oblasti specializace zdravotní péče, demografický vývoj v populaci nejen Pardubického kraje a pochopitelně také současný vývoj v personální oblasti,“ uvedl generální ředitel Nemocnice Pardubického kraje Tomáš Gottvald. „Hlavním zadáním pro strategii je udržitelnost a střednědobý rozvoj akutní lůžkové péče v našem kraji při zachování všech pěti zařízení. Ta musí nově odrážet aktuální trendy ve zdravotnictví související s personálními záležitostmi, ale také nezbytnost zvyšovaní specializací jednotlivých pracovišť,“ dodal radní Pardubického kraje pro oblast zdravotnictví Ladislav Valtr.

Podle přijatého návrhu strategie bude nadále existovat všech pět nemocnic. „Všechna oddělení zůstávají v provozu, rozhodně tedy nedojde ke zhoršení dostupnosti péče," zdůraznil generální ředitel Gottvald. „V nemocnicích v Litomyšli a Chrudimi budou nadále zastoupeny všechny současné obory, ale zaměří se zejména na poskytování plánované péče. Například na ortopedické operace či plánované chirurgické operace, nebo výkony laparoskopické chirurgie. O tyto pacienty se zde postarají 24 hodin denně. Samozřejmě sem lidé budou chodit do ambulancí jako dosud, ale složitější zákroky, například onkochirurgické operace, se soustředí do ostatních tří zařízení," dodal náměstek generálního ředitele Nemocnice Pardubického kraje pro zdravotní péči Vladimír Ninger.

Přijatý strategický záměr nyní bude potřeba dopracovat, konečná koncepce by měla být hotova během letních měsíců letošního roku. Změny plánované v horizontu pěti let, v případě Pardubické a Chrudimské nemocnice patnácti let, se tvoří na základě doporučení jednotlivých odborných lékařských týmů vytvořených v NPK a Lékařské rady NPK. Většina z jejich členů už má zcela jasnou představu o budoucím vývoji v jejich oborech.

 „Máme čtyři neurologická oddělení, ale abychom mohli poskytovat opravdu kvalitní vysoce specializovanou péči, musíme ji soustředit na dvě. Další dvě oddělení by zajišťovala běžnou neurologickou péči včetně služeb pro bolestivé stavy, závratě, bolesti hlavy, záchvaty a podobně,“ říká Edvard Ehler, dlouholetý přednosta Neurologické kliniky Pardubické nemocnice a zároveň odborný garant oboru neurologie v Nemocnici Pardubického kraje. „Rozhodně to neznamená, že by se některé oddělení zavíralo,“ zdůraznil náměstek generálního ředitele Ninger.

Koncentrace vysoce specializované péče do center velkých nemocnic je dnes jednoznačným trendem moderní medicíny. „Týká se zejména vážných onemocnění a také těžších akutních stavů, jejichž řešení vyžaduje přítomnost týmu specializovaných odborníků vybavených nejmodernější přístrojovou technikou. Je zřejmé, že špičkové týmy i drahé moderní přístroje není možné zajistit v každé nemocnici,“ vysvětluje Jaromír Šimša, člen Lékařské rady NPK a přednosta Chirurgické kliniky Thomayerovy nemocnice v Praze.

Centralizace péče dává nemocným jistotu, že budou jejich zdravotní problémy vyřešeny podle posledních poznatků medicíny. „Týmy lékařů jsou díky ní zkušenější. Jejich odborná erudice je totiž daná zejména každodenním řešením vážných medicínských problémů a situací, které by lékař v malé nemocnici viděl třeba jen jedenkrát ročně,“ zdůrazňuje Jaromír Šimša. „Díky centralizaci bude možné pacientům nabídnout specializovanou zdravotní péči na nejlepší úrovni. Změny nám umožní investovat do špičkového vybavení a do profesního rozvoje lékařů a dalších zdravotníků,“ uvedl generální ředitel Gottvald.

Přijatý návrh strategie je dalším krokem v nutné reorganizaci zdravotní péče v Pardubickém kraji, která navazuje na spojení nemocnic do jednotně řízeného celku. „Některé nemocnice byly před fúzí ve velmi špatném ekonomickém stavu, některé splňovaly parametry insolvence,“ připomněl náměstek generálního ředitele Nemocnice Pardubického kraje pro řízení a provoz Petr Rudzan a dodal: „Nám se podařilo všechny ekonomicky stabilizovat. Hospodaříme s vyrovnaným rozpočtem a například v roce 2015 činila celková investice do modernizace přístrojové techniky a areálů 800 miliónů korun.“