Nemocnice oslovují dobrovolníky a připojují se ke Krajskému dni dobrovolnictví

Nemocnice oslovují dobrovolníky a připojují se ke Krajskému dni dobrovolnictví
6. června 2017
Nemocnice Pardubického kraje se jako dobrovolnická organizace připojuje ke Krajskému dni dobrovolnictví ve Svitavách. 

Představte si, že máte babičku, nebo tatínka v nemocnici a že tam za ním chodí student či třeba jeho vrstevník a přečte mu noviny, nebo kapitolu v oblíbené knížce, doprovodí ho do kantýny a zajde s ním na krátkou procházku. Přesně tohle je práce dobrovolníka, který dochází do nemocnice a může jím být prakticky kdokoliv. Dobrovolnickou činnost představí koordinátorky z Nemocnice Pardubického kraje na letošním krajském festivalu dobrovolnických aktivit.

Festival se uskuteční už ve čtvrtek 8. června od 9 do 15 hodin ve Svitavách na náměstí pod záštitou radního Pardubického kraje pro sociální péči a neziskový sektor Pavla Šotoly a za podpory města Svitavy. „Dobrovolníci jsou v nemocnicích velmi potřební lidé. Nenahrazují odbornou práci personálu, ale nahrazují je všude tam, kde je to možné a vhodné. Dělají pacientovi společnost, povídají si s ním, luští křížovky, čtou, hrají hry, prohlížejí si s ním jeho fotografie. Pomáhají mu navrátit k činnostem, které měl rád. Přicházejí rovněž jako canisterapeuté, protože přítomnost psa vyvolává radost a příjemné rozptýlení,“ říká Šárka Portyšová, jedna z organizátorek účasti Nemocnice Pardubického kraje jako dobrovolnické organizace na letošním krajském festivalu dobrovolnických aktivit.

Koordinátorky dobrovolníků ze všech pěti akutních nemocnic zde budou seznamovat veřejnost s dobrovolnictvím v rámci projektu Přátelská nemocnice. „Máme už užitečné zkušenosti, ale přichází k nám méně dobrovolníků než bychom si přáli. Vítáme dobrovolníky, kteří s námi spolupracují dlouhodobě, ale i dobrovolníky, kteří se účastní pouze některých akcí, například v době Velikonoc nebo Vánoc.  Myslím, že je to proto, že o možnosti pracovat v nemocnicích zájemci nevědí, nebo mají obavu ze zdravotnického prostředí, proto je potřebujeme aktivně oslovovat a vysvětlovat podstatu pomoci v nemocnicích“, řekla Markéta Nemšovská, manažerka kvality Nemocnice Pardubického kraje.

Nejvíce dobrovolníků pracuje v Orlickoústecké nemocnici „V Pardubické nemocnici v současné době pracuje pět dobrovolníků na geriatrickém centru, se dvěma začínáme pracovat na dětském oddělení,“ uvedla Veronika Caltová. V Litomyšlské nemocnici mají zatím dva studenty ze škol z toho jednu canisterapeutku. „Do Chrudimské nemocnice dochází canisterapeut a dvě stálé dobrovolnice. Jedna dokonce již několik let. Dobrovolnice zde také pomáhají s přípravou a doprovodem pacientů na bohoslužbu. Již několik let přichází před štědrým dnem hudební skupina „koření“ potěšit pacienty zpíváním vánočních koled, sami si připravují pro pacienty vánoční perníčky jako pozornost,“ uvedla Šárka Portyšová.

Ve Svitavské nemocnici mají zkušenosti již od roku 2009. Některé roky zde pracovalo v dobrovolnické službě kolem 6 - 8 dobrovolníků. V loňském roce na oddělení LDN docházely tři dobrovolnice ze Střední zdravotnické školy a jedna canisterapeutka. Na oddělení svitavské psychiatrie loni odpracovala jedna dobrovolnice dokonce 160 hodin. Letos zde dobrovolníky zatím netrpělivě vyhlížejí.

A v Orlickoústecké nemocnici nyní pracuje 11 dobrovolníků – potkají se s nimi pacienti na interním oddělení, na ARO, na neurologii a chirurgii. Náměstkyně pro ošetřovatelskou péči v Litomyšlské nemocnici Světlana Jeřábková shrnula, že ve všech nemocnicích se jedná převážně o studenty, kteří chodí po škole dobrovolně pomáhat a dostávají od nás doporučení pro přijetí na různé tipy vysokých škol. Ale bývají to i starší lidé, nebo celá skupina.

„Vzpomínám si, že k nám chodívala na oddělení LDN také jedna country kapela sympatických hudebníků, aby pacientům zahrála pro radost.“

Jak se stát dobrovolníkem a kde se hlásit?

Dobrovolníci se mohou hlásit přímo v nemocnicích u koordinátora dobrovolnické služby (za všechny je centrální telefonní kontakt:  724 103 208, nebo v příslušném dobrovolnickém centru ve městech, kde jsou nemocnice. "Ve všech městech, kde sídlí naše nemocnice, spolupracujeme s dobrovolnickými centry, které nám dobrovolníky posílají. Jedná se o Charitu v Chrudimi a v Litomyšli, Krůček ve Svitavách, Světlo v Ústí nad Orlicí a Dobrovolnické centrum Pardubicích. Zde se pro nás dobrovolníci proškolí, seznámí se se základními pravidly pro dobrovolníka a jsou pojištěni,“ vysvětlila Šárka Portyšová a členka Pracovní skupiny pro dobrovolnictví ve zdravotnictví Ministerstva zdravotnictví Gabriela Medunová ji doplnila: „My potom s dobrovolníkem vyplníme osobní dotazník a registrační kartu. Pravidla dobrovolnické služby v NPK jsou stanovená předpisem, se kterým jsme seznámili všechny koordinátory v nemocnicích a na nedávné společné konferenci nelékařských zdravotnických pracovníků „Pět nemocnic jeden tým“, jsme našim kolegům předali zkušenosti z náboru dobrovolníků.“

Zdenka Hanyšová Celá

Komunikace nemocnic NPK divize Východ – Orlickoústecké, Svitavské, Litomyšlské

Více o canisterapii: U pacientů, kteří mají zájem o kontakt se psem při hospitalizaci, je možné zprostředkovat návštěvu. Přítomnost psa určitě vyvolává radost, představuje účinné rozptýlení a pes je kamarádem v době odloučení od rodiny a běžného života. Kromě pozitivních psychických účinků, lze psa využít jako podporu léčby konkrétních zdravotních problémů. Pro canisterapii je třeba mít svolení pacientů nebo jejich zákonných zástupců. Kontakt se psem můžete kdykoliv odmítnout.