Na PG klinice implantovali 1000. pásku zabraňující močové inkontinenci u žen

Na PG klinice implantovali 1000. pásku zabraňující močové inkontinenci u žen
17. září 2015
Porodnicko - gynekologická klinika Pardubické nemocnice dosáhla významného mezníku při léčbě stresové inkontinence moči u žen.

Zdejší lékaři v tomto týdnu implantovali již 1000. tahuprostou poševní pásku. Tímto miniinvazivním chirurgickým výkonem se řeší stresová inkontinence moči u žen, tedy nechtěný únik moči. „Je to velice důležitý moment pro naše pracoviště. Čím více implantovaných pásek máte, tím má urogynekologie větší renomé,“ pronesl primář a zároveň vedoucí zdejšího urogynekologického centra Germund Hensel.

„S počtem operací pochopitelně roste erudice a odbornost lékařů. Nyní již zaznamenáváme, že provádíme opravy po výkonech, které se dělaly na pracovištích s mnohem menším počtem implantovaných pásek. Je to jeden z důkazů rozvoje našeho urogynekologického centra,“ dodal přednosta kliniky Milan Košťál.

Stresová inkontinence je nejčastějším typem močové inkontinence u žen, dochází k ní při náhlém zvýšení nitrobřišního tlaku, např. při kašli, kýchnutí, smíchu, cvičení nebo zvedání břemene. Tímto zdravotním problémem trpí ženy, které nemají močovou trubici v normální poloze, protože oslabené pánevní dno a pojivová tkáň ji nemohou poskytnout dostatečnou podporu. „Mnohem častěji jsou to ženy po spontánním porodu. Pacientek, které mají v anamnéze jen porody císařským řezem, je statisticky méně,“ poznamenal primář Hensel.

„Inkontinence moči je jedno z největších ženských tabu. Pomalu ale ženy už zjišťují, že jde o běžný problém, a stávají se odvážnějšími.“ Doc. MUDr. Milan Košťál, CSc., přednosta PG kliniky

V případě lehčí formy stresové inkontinence je možné zvolit léčbu konzervativní metodou, tzn. cviky pánevního dna. Těžší formy se řeší chirurgicky pomocí zavedení tahuprosté poševní pásky. Začaly se implantovat v roce 1997, na gynekologii v Pardubické nemocnici se používají od roku 2000. Počet implantací na tomto pracovišti se neustále zvyšoval, v současnosti se pohybuje kolem 100 až 115 pásek ročně. „Velké kliniky dělají 150 až 200 pásek za rok. Ale i s naší statistikou se určitě řadíme do popředí,“ uvedl primář Hensel. „Jsme v podstatě jediné pracoviště v kraji, které nabízí tuto operaci. Jezdí k nám i pacientky z okolních regionů, z čeho máme pochopitelně radost,“ dodal přednosta Košťál. Počet pacientek by nejspíše mohl být i vyšší. Potíže s močení jsou velmi rozšířeným problémem. Je to však téma, o němž se ženy spíše stydí hovořit. „Je to jedno z největších ženských tabu,“ tvrdí docent Košťál a dodal: „Ženy o tomto problému nemluví před manželem, před partnerem a dokonce ani před svým lékařem, pokud se na to cíleně nezeptá. Naštěstí se však v poslední době zlepšuje osvěta.

Ženy zjišťují, že jde o běžný problém, a stávají se odvážnějšími.“ Co tedy ženy, které trápí tento zdravotní problém, mají dělat?

Především odhodit veškeré zábrany a se svými obtížemi se obrátit na lékaře. Třeba v urogynekologickém centru Porodnicko-gynekologické kliniky Pardubické nemocnice. Další informace o Urogynekologickém centru PG kliniky Pardubické nemocnice „Na začátku si s každou pacientkou důkladně pohovoříme o jejich zdravotních problémech. Poté následuje klinické, urodynamické a sonografické vyšetření. Na základě zjištěných výsledků i anamnézy určíme, o jaký typ inkontinence se jedná a jaká léčba bude pro danou ženu nejoptimálnější,“ uvedl primář Hensel a dodal: „Pokud se jedná o stresovou či smíšenou inkontinenci, je možné zvolit implantaci pásky. Je to celosvětově používaná metoda.“

V úvahu se kromě zdravotního stavu bere i věk pacientky. Páska se zavádí nejčastěji ženám mezi 40 až 70 lety. „Pokud se jedná o mladou ženu, která chce ještě otěhotnět, je lepší zvolit nejprve těhotenství a až poté pásku. U starších pacientek se zase většinou jedná o kombinaci více zdravotních problémů. Vždy je potřeba zvážit, zda u dané ženy má páska šanci na úspěch. Nelze ji aplikovat u každé pacientky,“ řekl primář Hensel.

Pokud je žena indikována k implantaci pásky, podstoupí miniinvazivní chirurgický zákrok. Trvá sice jen zhruba 10 minut, ale... „…je to typický příklad operace, při níž se opravuje funkce. To je mnohem těžší než operace, při které odstraňujete nějaký orgán,“ poznamenal přednosta Košťál. Při tomto operačním zákroku je pacientce zavedena polypropylenová páska pod močovou trubici. Nahrazuje porušené nebo oslabené vazy. Páska se stane trvalou podporou močové trubice, která díky ní při zvýšeném nitrobřišním tlaku zůstane uzavřena a zabraňuje nekontrolovatelnému úniku moči.

„Ze statistik vyplývá, že 90 procent žen po implantaci pásky již dokáže udržet moč. To je úžasné číslo,“ uvedl primář Hensel, který na Porodnicko-gynekologické klinice Pardubické nemocnice prováděl implantaci tahuprosté poševní pásku s jubilejním číslem 1000.

Dušan Korel

Další aktuality

Prosincový provoz v Nemocnici Pardubického kraje – omezení zatím platí

30. listopadu 2023

Navzdory v médiích deklarované názorové shodě mezi premiérem a lékaři v Nemocnici Pardubického kraje zatím omezení v provozu trvají, a to do doby, než dojde k uzavření dohody na celostátní i regionální úrovni. Všem pacientům se za komplikace způsobené turbulentním vývojem situace omlouváme a prosíme je v následujících dnech o trpělivost a pochopení. Konkrétní informace budeme průběžně aktualizovat na webových stránkách jednotlivých nemocnic i prostřednictvím dalších oficiálních komunikačních kanálů.