Kongres České společnosti pro léčbu rány se zaměří na multioborovou spolupráci

Kongres České společnosti pro léčbu rány se zaměří na multioborovou spolupráci
20. ledna 2017
Již popatnácté se bude konat celostátní kongres České společnosti pro léčbu rány s  mezinárodní účastí, který spolupořádá Pardubická nemocnice.

Mezioborová spolupráce při léčbě ran a kožních defektů. To je problematika, na kterou se již tradičně zaměřuje celostátní kongres České společnosti pro léčbu rány s mezinárodní účastí. Již 15. ročník, jehož spolupořadateli jsou Pardubická nemocnice a Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice, se koná 26. a 27. ledna 2017. Uskuteční se v kongresovém centru pardubické Univerzity. Záštitu nad akcí přijali hejtman Pardubického kraje Martin Netolický a rektor Univerzity Pardubice Miroslav Ludwig. V čestném předsednictvu bude i ředitelka odboru ošetřovatelství a nelékařských povolání Ministerstva zdravotnictví ČR a hlavní sestra ČR Alice Strnadová.

„Léčba ran není pouze jediný obor. Je to multioborová záležitost. Aby měl nemocný šanci na hojení, je potřeba tým lékařů a sester,“ pronesl předseda České společnosti pro léčbu rány a primář Geriatrického centra Pardubické nemocnice Ivo Bureš a dodal: „Hlavním účelem kongresu je podpora multioborové spolupráce mezi lékařskými a nelékařskými zdravotnickými pracovníky a vzájemné předávání zkušeností a nejnovějších poznatků v oblasti hojení ran.“

V programu vystoupí přední čeští a slovenští odborníci. Podobně jako v minulých letech je doplní zahraniční hosté. V letošním roce přijedou špičková odborníci z Velké Británie, Nizozemí a Portugalska. Bude mezi nimi například člen Rady Evropské asociace hojení ran EWMA Mark Collier nebo viceprezident Portugalské společnosti pro léčbu ran Paulo Alvés.

„Mnoho zdravotních problémů vyžaduje multioborovou spolupráci a zkušené odborníky v dané oblasti. Proto je kongres určen pro lékaře z praxe, chirurgy, dermatology, angiology, geriatry, diabetology, internisty a lékaře ostatních oborů, kteří se zabývají léčbou rány. A pochopitelně také pro nelékařské zdravotnické pracovníky nejen z ambulantních i lůžkových zařízení, ale i z domácí péče,“ uvedl primář Bureš.

Nadcházející kongres České společnosti pro léčbu rány opět nabídne bohatý dvoudenní program. V hlavní aule i v posluchárnách zazní přednášky zaměřené na širokou problematiku platnou pro všechny obory, které se starají o rány a defekty. Jedná se například o oblast infekcí. „Zároveň jsou v programu i přednášky zaměřené vysoce specializovaně,“ poznamenal primář Bureš.

V přednáškovém programu bude zastoupena rovněž Nemocnice Pardubického kraje. O tématu podtlakové terapie budou hovořit odborníci z Geriatrického centra Pardubické nemocnice a z LDN Chrudimské nemocnice, problematice týmové spolupráce při ošetřování chronických ran u seniorů se budou věnovat zástupci chirurgické ambulance Litomyšlské nemocnice.

Zpočátku budou přednášky probíhat jen v aule a následně paralelně na třech místech. V přilehlých posluchárnách se uskuteční workshopy a sympózia k jednotlivým tématům. Součástí kongresu bude rovněž představení nových materiálů určených pro hojení ran a prezentace prvních klinických zkušeností. „Zájem o kongres každoročně stoupá, vloni jsme měli 1100 účastníků. Věřím, že letošní číslo bude podobné a že akce opět nabídne výměnu zkušeností a předání poznatků v problematice léčby ran a kožních defektů napříč mnoha medicínskými obory,“ řekl primář Bureš.

Dušan Korel