Ke spokojenosti pacientů má přispět program Přátelská nemocnice v Pardubickém kraji

Ke spokojenosti pacientů má přispět program Přátelská nemocnice v Pardubickém kraji
26. srpna 2015
Přátelská nemocnice v Pardubickém kraji - to je program, jehož cílem je zvýšení spokojenosti pacientů i zaměstnanců Nemocnice Pardubického kraje.

Vzájemný respekt zdravotnického personálu a pacientů, vlídné a důstojné zacházení i psychologická pomoc, to jsou jen některé z priorit nového programu, který pod názvem Přátelská nemocnice v Pardubickém kraji zahajuje společnost Nemocnice Pardubického kraje. Dnes ho představili 1. náměstek hejtmana zodpovědný za zdravotnictví Roman Línek a generální ředitel společnosti Tomáš Gottvald. Odborným garantem dvouletého procesu bude přednosta Ústavu etiky na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze Marek Vácha.

Po ekonomické stabilizaci nemocnic a řadě investic do budov a přístrojů je podle náměstka Línka potřeba se soustředit v několika dalších letech také na projekty měkké, především na zlepšení firemní kultury, zdůraznění etických hodnot v této práci a na další možnosti, které povedou k větší spokojenosti pacientů i zaměstnanců.

„Zatímco zdravotní problematiku nechávám na odbornících z lékařského prostředí, právě spokojenost pacientů a návštěvníků nemocnic je nyní tématem, které bych chtěl pomyslně zvednout a získat pro něj naplno jak personál v nemocnicích, tak i samotné pacienty,“ říká Roman Línek a pokračuje: „Není to věc, kterou jde zařídit lusknutím prstů, svou roli hrají v některých případech i potřebné peníze, ale přinejmenším slušnost, milý úsměv a důstojné zacházení s pacienty jsou zadarmo. Je známo, že spokojený pacient se rychleji uzdravuje a lépe se cítí. Na druhou stranu to přinese i důležitou zpětnou vazbu zdravotníkům.“

Přednosta Ústavu etiky Marek Vácha k tomu dodává: „Řada studií už prokázala, že měkké projekty, jako je jinak těžko měřitelná atmosféra na pracovišti, slušnost a přátelskost, významně snižují procento stížností ze strany pacientů. V důsledku to má pozitivní vliv i na tvrdé projekty.“

Nemocnice v této oblasti nezačínají od nuly. Všech pět prošlo náročnou akreditací Spojené akreditační komise a v některých jsou na cestě k přátelské nemocnici dál než jiné. Cílem vedení akciové společnosti je do konce letošního roku analyzovat současný stav a možnosti, a kde to půjde, tak už ve 4. čtvrtletí 2015 začít uskutečňovat první změny. Další by měly navázat v roce 2016. Stav bude vyhodnocen po dvou letech, v polovině roku 2017, ale celý proces bude samozřejmě pokračovat.

„Iniciativu Pardubického kraje vítám, protože si uvědomuji, že v této oblasti jsme pacientům ještě dost dlužni,“ přiznává generální ředitel Nemocnic Pardubického kraje Tomáš Gottvald. „Například firemní kultura je zatím v nemocnicích v našem kraji nejednotná, některé nemocnice na ni kladly v minulosti větší důraz než jiné, rád bych, abychom příklady dobré praxe využili i v ostatních zařízeních. Vybrali jsme nyní několik hlavních témat, kterým se chceme v reálných termínech věnovat a přispět tak ke spokojenosti pacientů i zaměstnanců na všech našich pracovištích,“ doplňuje generální ředitel Gottvald.

Program Přátelská nemocnice podpoří Pardubický kraj v rámci pokračující transformace nemocnic i finančně. „Počítáme s částkou řádově jednoho milionu korun, některé části projektu může být vhodné přihlásit do evropských dotačních titulů. Půjde například o školení personálu, ale také o budování klidových místností, jako má dnes na ukázkové úrovni už Orlickoústecká nemocnice,“ uvádí Roman Línek.

Projekt se zabývá také kultivací ambulancí a jejich čekáren, zavedením bezdrátového připojení k internetu a podobně. Důležitými podmínkami ke spokojenosti návštěvníků bude zlepšit parkování v areálech a jejich okolí, dokončit orientační systémy a vylepšovat možnosti stravování a doplňkového prodeje.

„Vedle toho ale chceme také například rozvinout spolupráci s dobrovolnickými centry, umožnit zájemcům duchovní službu a věnovat se tématu umírání v nemocnici,“ doplnil informace Línek, který na závěr dodává: „Mám radost zejména z toho, že se nám spolu s generálním ředitelem Nemocnice Pardubického kraje Tomášem Gottvaldem podařilo pro celý víceletý proces získat ke spolupráci obecně uznávanou autoritu, přednostu Ústavu etiky 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy Marka Váchu.“