Chirurgická klinika zřídila novou poradnu pro nemocné s nádory tlustého střeva a konečníku

Chirurgická klinika zřídila novou poradnu pro nemocné s nádory tlustého střeva a konečníku
9. listopadu 2015
Chirurgická klinika Pardubické nemocnice spustila novinku pro nemocné s nádory tlustého střeva a konečníku. Zřídila pro ně novou poradnu.

Pro péči o pacienty s tímto závažným onemocněním, které je jednou z nejčastějších onkologických diagnóz, založila specializovanou poradnu pro kolorektální chirurgii. Její provoz byl zahájen na začátku listopadu. „Karcinom tlustého střeva a konečníku se dnes řadí k civilizačním onemocněním a je jedním z nejčastějších nádorů v České republice. Stanovení diagnózy a především strategie léčby vyžaduje komplexní a multidisciplinární přístup mnoha zainteresovaných odborníků. Neméně důležitá je i péče o nemocné po operacích,“ konstatoval přednosta Chirurgické kliniky Jiří Šiller.  

„Chceme pacientům poskytovat co nejlepší péči a služby. Proto jsme se rozhodli zřídit tuto poradnu a být nemocným k dispozici každý den v týdnu,“ uvedl Lukáš Sákra, primář chirurgického oddělení a vedoucí lékař poradny pro kolorektální chirurgii. „Takto postavená ambulance není nikde jinde v naší republice, je to něco nového. V podstatě je to nadstandardní služba pro nemocné,“ dodal.

Chirurgická klinika Pardubické nemocnice je specializovaným pracovištěm pro léčbu kolorektálního karcinomu (nádory tlustého střeva a konečníku) a úzce spolupracuje s Komplexním onkologickým centrem Pardubického kraje. I proto zaznamenává narůstající počet pacientů s tímto onemocněním, jehož výskyt Česko bohužel řadí v mezinárodních statistikách na přední místa. „Na našem pracovišti za poslední tři čtyři roky stoupl počet pacientů zhruba o polovinu. V současnosti operujeme kolem 200 nemocných ročně,“ uvedl primář Sákra. 

K nárůstu nemocných přispívá i národní program kolorektálního screeningu, který funguje druhým rokem. „Na druhou stranu díky včasnému záchytu prostřednictvím tohoto screeningu operujeme pacienty s nižším stádiem onemocnění, u nichž jsou pak lepší výsledky i příznivější prognóza,“ řekl primář Sákra a dodal: „Nic to však nemění na tom, že počet nemocných stoupá. To nás vedlo k založení poradny pro kolorektální chirurgii.“ Pacientům s kolorektálním karcinomem, a také se stomií, nabízí poradna kompletní služby od prvotní diagnostiky přes vyšetření a péči během hospitalizace až po kontroly v průběhu následujících let. Nemocným je k dispozici sestra – specialistka Michaela Jesenská, kterou mohou kontaktovat i prostřednictvím mobilního telefonu či e-mailu. „Samozřejmě pro každého pacienta s těmito problémy je každý den dostupný i lékař,“ uvedl primář Sákra.

Plné spektrum operací prováděných na tlustém střevě a konečníku zajišťuje chirurgické oddělení. „Skoro polovinu operací provádíme laparoskopicky, což je pro pacienty výhodnější. Znamená to pro ně kratší hospitalizaci i dobu rekonvalescence a lepší pooperační průběh,“ uvedl primář Sákra. Ke kvalitě poskytované péče pomáhá i moderní technika. Chirurgové mají k dispozici dvě zbrusu nové laparoskopické věže určené k laparoskopickým či miniinvazivním operacím v oblasti dutiny břišní a hrudní. „Jedna z nich pracuje ve 3D zobrazení, což umožňuje lepší přehled pro operatéra a dává mu možnost jemněji operovat. Je to zatím ojedinělé zařízení v našem kraji,“ uvedl primář Sákra.

Nově zřízená poradna pro kolorektální chirurgii však není určena pouze pro samotné pacienty. Nezapomíná ani na jejich nejbližší. „Samozřejmě u nás rádi uvítáme i blízké nemocných,“ uvedl primář Sákra a dodal: „Poradnu jsme koncipovali tak, abychom na pacienty i jejich příbuzné měli dostatek času, abychom se jim mohli věnovat v adekvátním prostoru a abychom jim mohli vše důkladně vysvětlit. Prostě tak, jak je zvykem na západ od nás.“

Dušan Korel

Další aktuality

Prosincový provoz v Nemocnici Pardubického kraje – omezení zatím platí

30. listopadu 2023

Navzdory v médiích deklarované názorové shodě mezi premiérem a lékaři v Nemocnici Pardubického kraje zatím omezení v provozu trvají, a to do doby, než dojde k uzavření dohody na celostátní i regionální úrovni. Všem pacientům se za komplikace způsobené turbulentním vývojem situace omlouváme a prosíme je v následujících dnech o trpělivost a pochopení. Konkrétní informace budeme průběžně aktualizovat na webových stránkách jednotlivých nemocnic i prostřednictvím dalších oficiálních komunikačních kanálů.