Anketa „Nejlepší nemocnice“

Anketa „Nejlepší nemocnice“
27. listopadu 2014
Litomyšlská nemocnice, a.s. se snaží profilovat jako nemocnice příjemná a bezpečná, kde se ambulantní a hospitalizovaní pacienti i tak cítí. Dlouhodobě se snažíme zaměstnance nemocnice vést k tomu, aby respektovali individuální osobnost člověka, zdravotníky pravidelně školíme v komunikaci, před časem jsme stanovili etický kodex, který se snažíme aktivně naplňovat, máme celý soubor opatření a postupů, kterýma chceme zajistit, aby v nemocnici vládla rodinná atmosféra.

Litomyšlská nemocnice se pravidelně účastní celostátní ankety „Nejlepší nemocnice", kterou mezi nemocnicemi již od roku 2007 pořádá organizace HealthCare Institute. Letos se do projektu zapojilo 156 nemocnic. Dotazníkové šetření probíhá od března do září v několika kategoriích.

Litomyšlskou nemocnici vyhodnotili respondenti ve čtyřech kategoriích (spokojenost a bezpečnost pacientů hospitalizovaných, spokojenost a bezpečnost pacientů ambulance, spokojenost a bezpečnost zaměstnanců nemocnic a nejusměvavější nemocnice) jako nejlepší nemocnici v ČR. Výsledky ankety jsou ohodnocením každodenní práce zaměstnanců nemocnice a zároveň i obrovským závazkem do budoucna.
Výsledky HealthCare Institute:

Další aktuality

Před lékárnu Pardubické nemocnice se vrací 17 parkovacích míst

30. září 2022

S úpravou náměstíčka před nemocniční lékárnou se opět o něco navýšil počet parkovacích míst v nemocnici. Zároveň se do tohoto prostoru vrací doprava, a to od soboty 1. října. Stavební práce, které přístup na náměstíčko omezily, jsou hotové, a tak bude znovu možné využívat i hlavní vjezd do nemocnice z ulice Kyjevská. Vjezdový režim bude stejný jako před omezením.