Anketa „Nejlepší nemocnice“

Anketa „Nejlepší nemocnice“
27. listopadu 2014
Litomyšlská nemocnice, a.s. se snaží profilovat jako nemocnice příjemná a bezpečná, kde se ambulantní a hospitalizovaní pacienti i tak cítí. Dlouhodobě se snažíme zaměstnance nemocnice vést k tomu, aby respektovali individuální osobnost člověka, zdravotníky pravidelně školíme v komunikaci, před časem jsme stanovili etický kodex, který se snažíme aktivně naplňovat, máme celý soubor opatření a postupů, kterýma chceme zajistit, aby v nemocnici vládla rodinná atmosféra.

Litomyšlská nemocnice se pravidelně účastní celostátní ankety „Nejlepší nemocnice", kterou mezi nemocnicemi již od roku 2007 pořádá organizace HealthCare Institute. Letos se do projektu zapojilo 156 nemocnic. Dotazníkové šetření probíhá od března do září v několika kategoriích.

Litomyšlskou nemocnici vyhodnotili respondenti ve čtyřech kategoriích (spokojenost a bezpečnost pacientů hospitalizovaných, spokojenost a bezpečnost pacientů ambulance, spokojenost a bezpečnost zaměstnanců nemocnic a nejusměvavější nemocnice) jako nejlepší nemocnici v ČR. Výsledky ankety jsou ohodnocením každodenní práce zaměstnanců nemocnice a zároveň i obrovským závazkem do budoucna.
Výsledky HealthCare Institute: