9. Křivánkovy dny nabídly pestrý program s aktuálními tématy z mnoha medicínských oborů

9. Křivánkovy dny nabídly pestrý program s aktuálními tématy z mnoha medicínských oborů
10. listopadu 2015
Anesteziologicko-resuscitační oddělení Pardubické nemocnice již podeváté pořádalo odbornou konferenci Křivánkovy dny.

Aktuální sdělení z anestezie a intenzivní medicíny, ale také informace z oblasti traumatologie, infekcí, etiky či právní problematiky. Deváté Křivánkovy dny opět nabídly pestrý a zajímavý program.

Tradiční anesteziologická konference, která nese jméno bývalého dlouholetého primáře pořádajícího anesteziologicko-resuscitačního oddělení Pardubické nemocnice MUDr. Zdeňka Křivánka, se konala ve dnech 5. a 6. listopadu 2015 v kongresovém sále Atrium  Palác Pardubice.

Letošní konference se zúčastnilo bezmála 350 účastníků, což je nárůst oproti minulému ročníku. Byli mezi nimi i hosté ze Slovenska a Rakouska. „Účast mne velmi potěšila, byla jsem mile překvapena. Jsem ráda, že sem jezdí lékaři prakticky z celé republiky a opakovaně se k nám vracejí. Úroveň přenášek byla vysoká, většinu přednášejících tvořili lékaři předních odborných pracovišť,“ pronesla MUDr. Magdalena Fořtová, primářka anesteziologicko-resuscitačního oddělení Pardubické nemocnice a členka vědeckého výboru konference.„Program Křivánkových dnů se vydařil. Někdy se stane, že přednášky v jednotlivých blocích k sobě nesedí, ale tady tomu tak nebylo. Všechny bloky byly zajímavé,“ dodala primářka Fořtová.

Křivánkovy dny se konají každé dva roky. Konference obdobně jako v minulých letech probíhala v lékařské a sesterské sekci. V programu zaznělo přes 50 přednášek, s nimiž kromě českých odborníků vystoupili i zahraniční lékaři. Jejich tématika nebyla pouze anesteziologická, Křivánkovy dny byly opět zaměřeny multioborově. „Není dobré, když je nějaká odbornost izolovaná. Anesteziologie spolupracuje s dalšími obory, zejména operačními. A nejen s nimi. V dnešní době se provádějí další výkony, které vyžadují přítomnost anesteziologa. Činnosti se prolínají a problematika je daleko širší. Proto v programu vystoupil třeba i rentgenolog či kardiolog,“ uvedla primářka Fořtová.

Hned úvodní blok konference byl velmi atraktivní. Doc. MUDr. Eduard Kasal, CSc., z FN Plzeň prezentoval vysoce aktuální novinky v resuscitaci. Navázal na něj předseda České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzívní medicíny ČLS JEP a zároveň čestný prezident konference prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA, s přednáškou na téma „Je něco nového v podání tekutin  - potřebujeme k objemové náhradě ještě koloidy?“. O problematice ventilace hovořil MUDr. Pavel Dostál, Ph.D. z FN Hradec Králové a tématu anestézie, spánku a vlivu na paměť se věnoval MUDr. Radomír Čumlivski, CSc., anesteziolog  z s ortopedické kliniky ve Vídni. „Neméně zajímavý byl následující blok přednášek, které byly zaměřeny na dětskou anestézii a perioperační péči a nejpalčivější problémy v této oblasti.

Blok, který sestavil MUDr. Vladimír Mixa, Ph.D. z FN Motol, byl velice přínosný. Hovořilo se třeba o tom, zda malé děti vůbec uspávat, jak je to rizikové, když jejich mozek ještě není vyvinutý, nebo o zajištění dítěte po operaci,“ uvedla primářka Fořtová.

Další bloky v lékařské sekci byly zaměřeny na traumata a endovaskulární výkony, intenzivní péči, nozokomiální infekce a bezkrevní medicínu. Sestry se věnovaly ošetřovatelským postupům a dalším poznatkům z praxe.

Součástí programu však nebyla pouze čistě zdravotnická témata. Zazněly i přednášky týkající se etické problematiky – prezidentka konference doc. MUDr. Jarmila Drábková, CSc., z FN Motol hovořila o komunikačně náročných situacích při jednání lékařů s pacienty a jejich blízkými, prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc., z FN Ostrava přednášel o přechodu z intenzivní péče na paliativní a MUDr. Renata Černá Pařízková, Ph.D. z FN Hradec Králové vystoupila s přednáškou nazvanou „Indikace orgánové podpory v kritických stavech – kdy ještě zahájit?“.

Tečku za konferencí udělal JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M., který prezentoval právní problematiku anestézie a intenzivní péče. „Přednášky z oblasti etiky a práva byly určitě velice přínosné pro praxi lékařů i sester,“ poznamenala primářka Fořtová.

9. Křivánkovy dny se konaly pod záštitou České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzívní medicíny ČLS JEP (ČSARIM), 1. náměstka hejtmana Pardubického kraje ing. Romana Línka, generálního ředitele a předsedy představenstva Nemocnice Pardubického kraje, a.s. MUDr. Tomáše Gottvalda a ředitelky Pardubické nemocnice ing. Ivany Urešové, MBA. 

Dušan Korel

Další aktuality

Pardubická nemocnice otevírá nový pavilon urgentního příjmu a chirurgických oborů

1. března 2024

Špičkové technologické vybavení, moderní prostředí a velký skok v kvalitě poskytované péče nejen pro krajské město, ale pro celý region. Necelé tři roky po podpisu smlouvy se v Pardubické nemocnici slavnostně otevřel nový pavilon urgentního příjmu a chirurgických oborů. Osmipodlažní budova s heliportem na střeše se stala dominantou nejen areálu Pardubického nemocnice.

Chirurgický robot je technika světové úrovně, říká přednosta Lukáš Sákra.

26. února 2024

„Pardubické nemocnici to přináší tu nejmodernější medicínu, která v současné době na světe je,“ říká o novém chirurgickém robotovi da Vinci Xi přednosta Chirurgické kliniky Pardubické nemocnice Lukáš Sákra. Supermoderním robotickým systémem je vybavený jeden z jedenácti operačních sálů nového pavilonu urgentního příjmu a chirurgických oborů. Robotická chirurgie je v Nemocnici Pardubického kraje naprostou novinkou, a i zkušení chirurgové se s ní musí několik měsíců učit pracovat. Technologie byla původně vyvinutá mimo jiné i pro vesmírné lety, říká v rozhovoru přednosta Lukáš Sákra.