Spolupracující organizace

Nemocnice Pardubického kraje dlouhodobě spolupracuje s celou řadou externích subjektů. Společně organizujeme přednášky, pořádámě osvětové akce nebo popularizační programy a projekty, a to jak pro veřejnost či pacienty, tak pro zaměstnance. Spolupráce probíhá buď přímo s konkrétní nemocnicí v konkrétním regionu nebo napříč zdravotnickými zařízeními Nemocnice Pardubického kraje. 

Naše oddělení podporují nadace a nadační fondy, docházejí k nám zdravotní klauni a na dobrovolnické činnosti spolupracujeme s charitativními organizacemi či spolky. Dlouhodobou spolupráci na podpoře zdraví a sportovních aktivit máme s několika sportovními kluby v Pardubickém kraji. A zapomenout nesmíme ani na partnery z řad kulturních institucí a soukromé či státní sféry příslušné lokality. 

V oblasti vzdělávání jsou našimi partnery zdravotnické školy nejenom v regionu Pardubického kraje. 

Podpory všech našich partnerů si nesmírně vážíme a děkujeme za ni.