Pro pozůstalé – Svitavská nemocnice

O úmrtí pacienta je informována osoba blízká (je-li známa) nebo jiná osoba, která je uvedena ve zdravotnické dokumentaci zemřelého.

Případné informace týkající se úmrtí pacienta vám podá lékař příslušného oddělení.

Pozůstalost

Osobní věci zemřelého vám budou předány po předložení občanského průkazu na oddělení, kde váš blízký zemřel.

Finanční hotovost, vkladní knížky, platební karty, klíče, notebooky a další cennosti podléhají dědickému řízení. Do doby ukončení dědického řízení budou uloženy prostoru pokladny nemocnice. Po ukončení dědického řízení budou vydány oprávněnému dědici.

Pokud účastník dědického řízení potřebuje klíč od bytu např. z důvodu zajištění zvířat, odstranění havárie apod. ještě před ukončením dědického řízení, musí se obrátit na notářskou kancelář s požadavkem na vydání předběžného rozhodnutí, na základě kterého je pak možné klíče z depozita vydat.

Vyřízení pohřbu

K vyřízení pohřbu je nutný občanský průkaz zemřelého případně jeho rodný list. S těmito doklady si pohřeb zajistíte u vámi vybrané pohřební služby, kde též odevzdáte oblečení pro zemřelého k pohřbu.

Máte právo si sami a dle svého uvážení vybrat ze široké nabídky pohřebních služeb. Jedním z kritérií vašeho výběru může být tzv. „Znak kvality“. Znak kvality na dobu určitou propůjčuje pohřebním službám Sdružení pohřebnictví (www.pohrebnictvi.cz). Můžete kontaktovat kteroukoliv pohřební službu nezávisle na místě úmrtí. Pohřební služba s vámi vyřídí všechny náležitosti spojené s pohřbem, včetně oděvu pro zesnulého.

Úmrtní list

Úmrtní list vystavuje matrika do týdne po obřadu a posílá poštou na adresu objednavatele pohřbu.

Pokud budete v tomto těžkém období potřebovat poradit, můžete se obrátit na zdravotně-sociální pracovnici Svitavské nemocnice na telefonu +420 725 550 102.