Pro pozůstalé – Pardubická nemocnice

Vážení pozůstalí,
přijměte naši upřímnou soustrast. 

Dovolte nám, abychom uvedli několik potřebných informací, které pokládáme za důležité v případě úmrtí blízké osoby.

1. Pokud dojde k úmrtí na oddělení Pardubické nemocnice:

Oddělení, kde pacient zemřel předává:

Občanský průkaz nebo cestovní pas (u cizince) zemřelého předává Nemocnice Pardubického
kraje, a.s., Pardubická nemocnice (dále jen PKN) spolu s kartičkou zdravotní pojišťovny
zemřelého pozůstalým. Odevzdejte ji, prosím, na příslušnou pojišťovnu.                                                             

Vydání pozůstalosti v PKN:

 • Osobní věci vám budou předány na oddělení, kde váš blízký zemřel.
 • Cennosti a jiné cenné věci jsou uloženy v hlavní pokladně PKN a budou vydány po ukončení pozůstalostního řízení.
 • Kontaktní místo: 
  Pokladna PKN
  Tel. č. 466 011 207, 466 011 203
  Mobil. č. 607 540 172
  Hlavní pokladna je umístěna v budově č. 13 – Informace.
 • Pokud potřebujete klíče od bytu k zajištění nejnutnějších věcí, je nutné vámi iniciovat vydání tzv. neodkladného opatření u příslušného soudu či notáře (jako soudního komisaře), na jehož základě PKN věci ze své úschovy oprávněné osobě vydá.
Před vyzvednutím cenností, prosíme, vždy kontaktujte pracovnice depozitáře na uvedených tel. číslech výše.
 

2. Pokud dojde k úmrtí mimo Pardubickou nemocnici

Oddělení soudního lékařství předává:

 • Průkaz totožnosti (cestovní pas u cizince) a kartičku pojišťovny (pokud má zemřelý u sebe) pohřební službě při převozu těla zemřelého proti podpisu, poté pohřební služba předá pozůstalým
 • Drobné osobní věci jsou předány pohřební službě s tělem zemřelého
 • Cennosti, klíče od bytu – postup je shodný s 1) viz výše
 • Úmrtní list vystavuje matrika, které přísluší místo úmrtí zemřelé osoby

Máte právo si sami dle svého uvážení vybrat pohřební službu, nezávisle na místě úmrtí. Pohřební služba s vámi vyřídí všechny náležitosti spojené s pohřbem, včetně oblečení pro zesnulého. (Sdružení pohřebnictví www.pohrebnictvi.cz propůjčuje ,,Znak kvality,,).

Informaci o výsledku pitvy najdete v základních informacích Oddělení soudního lékařství.

Informace o výsledku pitvy nelze sdělovat telefonicky.
 
 
V úctě
 Nemocnice Pardubického kraje, a. s.
Pardubická nemocnice