Pro pozůstalé – Pardubická nemocnice

Vážení pozůstalí,
přijměte naši upřímnou soustrast. 

Rádi bychom vám poskytli několik rámcových informací.
 
1. Průkaz totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas) a kartičku pojišťovny zemřelého předává Nemocnice Pardubického kraje, a. s., Pardubická nemocnice (PKN) na Matriku Pardubice.
 
2. Vydání pozůstalosti v PKN:
 • Osobní věci vám budou předány na oddělení, kde váš blízký zemřel.
 • Cennosti a jiné cenné věci jsou uloženy v depozitu PKN (budova č. 13 – pokladna) a budou vydány po ukončení dědického řízení.
  • Výdejní doba: pondělí až pátek vždy 8.00–15.00 hodin
  • Kontakt:
   • Telefon: +420 466 011 207
   • Mobil: +420 607 540 172
  • Před vyzvednutím cenností, prosíme, vždy kontaktujte pracovnice depozitáře na jednom z výše uvedených kontaktů
 • Pokud potřebujete klíče od bytu k zajištění nejnutnějších věcí, je nutné vámi iniciovat vydání tzv. neodkladného opatření u příslušného soudu či notáře (jako soudního komisaře), na jehož základě PKN věci ze své úschovy oprávněné osobě vydá. V naléhavých případech je možno vydat klíče od bytu za přítomnosti Policie ČR a poté je za účasti Policie ČR vrátit do depozita nemocnice. Asistenci Policie ČR si zajišťuje pozůstalý sám.

Informace o výsledku pitvy se podávají buď osobně, a to po telefonické dohodě na tel. +420 466 015 910. Je nutné doložit vztah osoby blízké k zemřelému (např. občanský průkaz, rodný list, oddací list apod.) nebo čestným prohlášením (viz níže ke stažení).

Další možností je zaslání pitevní diagnózy registrujícímu praktickému lékaři, který následně informaci předá pozůstalým. Praktický lékař zašle žádost na e-mailovou adresu soudni.pkn@nempk.cz

Informace o výsledku pitvy nelze sdělovat telefonicky.

Máte právo si sami a dle svého uvážení vybrat ze široké nabídky pohřebních služeb. Jedním z kritérií vašeho výběru může být tzv. „Znak kvality“. Znak kvality na dobu určitou propůjčuje pohřebním službám Sdružení pohřebnictví (www.pohrebnictvi.cz). Můžete kontaktovat kteroukoliv pohřební službu nezávisle na místě úmrtí. Pohřební služba s vámi vyřídí všechny náležitosti spojené s pohřbem, včetně oděvu pro zesnulého.
 
V úctě
 
Nemocnice Pardubického kraje, a. s.
Pardubická nemocnice