Pro pozůstalé – Pardubická nemocnice

Vážení pozůstalí,
přijměte naši upřímnou soustrast. 

Dovolte nám, abychom uvedli několik potřebných informací, které pokládáme za důležité v případě úmrtí blízké osoby.

1. Pokud dojde k úmrtí na oddělení Pardubické nemocnice:

Oddělení, kde pacient zemřel předává:

 • Průkaz totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas u cizince) a kartičku pojišťovny na matriku (MěÚ nám. Republiky 12, Pardubice, tel. 466 859 694)
 • Osobní věci
 • Cennosti a jiné věci budou uloženy v depozitu Pardubické nemocnice (budova č.13 – pokladna) a budou vydány po ukončení dědického řízení
 • Klíče od bytu budou předány do depozita
  • V případě nutnosti lze vyzvednout na základě tzv. neodkladného opatření u příslušného soudu či notáře (jako soudního komisaře), po předložení budou z depozita vydány oprávněné osob
  • V naléhavých případech ve spolupráci s PČR (asistenci PČR si pozůstalý zajišťuje sám) jsou klíče vydány za přítomnosti a účasti PČR opět vráceny do depozita
Depozita:
 • výdejní doba: pondělí až pátek vždy 8.00–15.00 hodin, kontakt: telefon: +420 466 011 207, mobil: +420 607 540 172
Před vyzvednutím cenností, prosíme, vždy kontaktujte pracovnice depozitáře.

2. Pokud dojde k úmrtí mimo Pardubickou nemocnici

Oddělení soudního lékařství předává:

 • Průkaz totožnosti (cestovní pas u cizince) a kartičku pojišťovny (pokud má zemřelý u sebe) pohřební službě při převozu těla zemřelého proti podpisu, poté pohřební služba předá pozůstalým
 • Drobné osobní věci jsou předány pohřební službě s tělem zemřelého
 • Cennosti, klíče od bytu – postup je shodný s 1) viz výše
 • Úmrtní list vystavuje matrika, které přísluší místo úmrtí zemřelé osoby

Máte právo si sami dle svého uvážení vybrat pohřební službu, nezávisle na místě úmrtí. Pohřební služba s vámi vyřídí všechny náležitosti spojené s pohřbem, včetně oblečení pro zesnulého. (Sdružení pohřebnictví www.pohrebnictvi.cz propůjčuje ,,Znak kvality,,).

Informaci o výsledku pitvy najdete v základních informacích Oddělení soudního lékařství.

Informace o výsledku pitvy nelze sdělovat telefonicky.
 
 
V úctě
 Nemocnice Pardubického kraje, a. s.
Pardubická nemocnice