Pro pozůstalé – Pardubická nemocnice

Vážení pozůstalí,
přijměte naši upřímnou soustrast. 

Rádi bychom vám poskytli několik rámcových informací.
 
1. Průkaz totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas) a kartičku pojišťovny zemřelého předává Nemocnice Pardubického kraje, a. s., Pardubická nemocnice (PKN) na Matriku Pardubice.
 
2. Vydání pozůstalosti v PKN:
 • Osobní věci vám budou předány na oddělení, kde váš blízký zemřel.
 • Cennosti a jiné cenné věci jsou uloženy v depozitu PKN (budova č. 15 – pokladna) a budou vydány po ukončení dědického řízení.
  • Výdejní doba: pondělí až pátek vždy 8.00–15.00 hodin
  • Kontakt:
   • Telefon: +420 466 011 207
   • Mobil: +420 607 540 172
  • Před vyzvednutím cenností, prosíme, vždy kontaktujte pracovnice depozitáře na jednom z výše uvedených kontaktů
 • Pokud potřebujete klíče od bytu k zajištění nejnutnějších věcí, je nutné vámi iniciovat vydání tzv. neodkladného opatření u příslušného soudu či notáře (jako soudního komisaře), na jehož základě PKN věci ze své úschovy oprávněné osobě vydá. V naléhavých případech je možno vydat klíče od bytu za přítomnosti Policie ČR a poté je za účasti Policie ČR vrátit do depozita nemocnice. Asistenci Policie ČR si zajišťuje pozůstalý sám.

Osoby blízké mají právo na informace o výsledku pitvy. Informace se podávají pouze osobně po telefonické dohodě (tel. +420 466 013 410), přičemž je nutné doložit vztah osoby blízké k zemřelému (např. občanským průkazem, rodným listem či oddacím listem apod.) nebo čestným prohlášením, které je na stránce dole k dispozici ke stažení.
Informace o výsledku pitvy nelze sdělovat telefonicky.

Máte právo si sami a dle svého uvážení vybrat ze široké nabídky pohřebních služeb. Jedním z kritérií vašeho výběru může být tzv. „Znak kvality“. Znak kvality na dobu určitou propůjčuje pohřebním službám Sdružení pohřebnictví (www.pohrebnictvi.cz). Můžete kontaktovat kteroukoliv pohřební službu nezávisle na místě úmrtí. Pohřební služba s vámi vyřídí všechny náležitosti spojené s pohřbem, včetně oděvu pro zesnulého.
 
V úctě
 
Nemocnice Pardubického kraje, a. s.
Pardubická nemocnice