Informace pro dárce

Pokud se chcete stát dárcem nebo sponzorem našich nemocnic, je možné si vybrat z několika variant:

  • můžete složit váš dar na některé z pokladen Nemocnic Pardubického kraje a uvést, pro kterou nemocnici nebo pracoviště je určen,
  • můžete váš dar složit v libovolné bance nebo převodem na účet Československé obchodní banky: 280123725/0300,
  • současně můžete s Nemocnicí Pardubického kraje uzavřít darovací smlouvu, která vám umožní vymezit si pracoviště, kterému je dar určen, účel použití daru, případně i termín, do kdy musí být dar použit a vyúčtován. Rovněž vám umožní doložit vašemu správci daně jeho daňovou odečitatelnost. Vzory darovacích smluv najdete ke stažení dole na této stránce,
  • kromě peněz můžete poskytnout i věcný dar, například zakoupit a darovat konkrétní přístroj, nástroj, pomůcku, materiál, hračky pro dětské pacienty apod.

Dary poskytnuté Nemocnici Pardubického kraje jsou osvobozeny od daně darovací a nijak nesouvisí s jejími vztahy ke zřizovateli, státnímu rozpočtu nebo zdravotnickým pojišťovnám. Celá částka (100 %) tak zůstává k dispozici Nemocnici Pardubického kraje.

Pro více informací nás kontaktujte.