Manažerská komunikace ve zdravotnictví (kurz UPCE)

11.
duben 2023
09:00 hod.

místo konání

nám. Čs. legií 565, Pardubice

Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice zve v rámci celoživotního vzdělávání na kurz Manažerská komunikace ve zdravotnictví.

Kurz je určen pracovníkům nelékařských profesí, kteří zastávají vedoucí pozici, případně se na ni připravují.

Nabízený kurz proběhne v úterý 11. 4. 2023, v čase 9.00–16.00 hod. (vč. pauzy na oběd), v učebně CB01033, nám. Čs. legií 565, Pardubice.

Obsah kurzu:

  • Systémové nastavení interní komunikace
  • Role manažerky/manažera v nelékařských týmech a hlavní principy její/jeho práce
  • Význam manažerské komunikace
  • Hlavní zásady efektivní komunikace
  • Plán komunikace pro vedení týmu, hlavní momenty ovlivňování ostatních
  • Komunikace změny
  • Řízení výkonu
  • Hodnocení, motivace a rozvoj spolupracovníků
  • Zpětná vazba manažera
  • Modelové situace a jejich evaluace

Odborná garantka a lektorka kurzu: doc. Ing. Jana Holá, Ph.D.

Po absolvování kurzu bude účastníkům vystaveno Potvrzení o účasti.

Cena kurzu je 2 000 Kč/1 účastníka. Zaměstnancům Nemocnice Pardubického kraje, a. s., nabízí FZS tento kurz za zvýhodněnou cenu, tj. 1 700 Kč/1 účastníka.

V případě zájmu se lze přihlásit na emailu tereza.hronskarichterova@upce.cz; tel.: 466 037 729, 722 950 418. Pro závazné přihlášení zašlete vyplněnou a naskenovanou přihlášku a informaci, jakým způsobem bude kurz uhrazen (zda budete platit sami nebo zaměstnavatel) a fakturační údaje.

 Přihlášení je možné do pondělí 27. 3. 2023.

Informace o kurzu naleznete  také na Manažerská komunikace ve zdravotnictví | Fakulta zdravotnických studií (upce.cz)