Pozvánka na přednášku: Centrum pro diagnostiku a léčbu srpkovité anémie v Ugandě

Dětské oddělení Orlickoústecké nemocnice srdečně zve na přednášku, která se uskuteční v pátek 24. května 2024 od 16.00 hodin v seminární místnosti dětského oddělení Orlickoústecké nemocnice.

24.
květen 2024
16:00 hod.

místo konání

Seminární místnost dětského oddělení Orlickoústecké nemocnice

Tématem je příběh prof. MUDr. Zdeňka Ráčila, Ph.D. a jeho spolupracovníků, kteří zavádí systematickou a komplexní zdravotní péči o nemocné se srpkovitou anémií ve venkovském regionu Buikwe v Ugandě a rozvoj systému podpory sociálního zázemí pacientů. 

Spolupořadatelem akce je Nadační fond SSUUBO. Vstupné je dobrovolné. Vybrané prostředky budou předány Nadačnímu fondu SSUUBO.

 Anotace:

„S dědičným onemocněním srpkovitou anémií se v Ugandě každoročně narodí cca 25 000 dětí, 60–80 % zemře do 5. roku života. Založili jsme Nadační fond SSUUBO s cílem financovat právě léčbu dětí se srpkovitou anémií. Před několika dny oslavil náš fond 4 roky činnosti. A co se nám podařilo? Postavili jsme český dobrovolnický tým expertů ve svém oboru zahrnující lékaře hematologa, psychologa, fyzioterapeuta, laboranta a sociálního pracovníka. Všichni zdarma a během svých dovolených a volného času budujeme nejlepší kliniku pro srpkovitou anémii v Ugandě. Výzvou #buďssuubo jsme zapálili pro věc naše rodiny, přátele, soukromé společnosti a stovky osob, z jejichž darů financujeme chod projektu. Zaměstnali jsme 7 ugandských pracovníků: zdravotníka, zdravotní sestru, sociálního pracovníka, administrativní pracovníky, laboranta, kteří s naší asistencí na místě vedou naši kliniku pro srpkovitou anémii. Stali jsme se školicím střediskem pro lékaře ze státních ugandských nemocnic a naše lékařské postupy pro komplexní péči teď aplikují v dalších lékařských zařízeních. Více o nás najdete na www.ssuubo.cz“.