Zážitkový seminář v Litomyšlské nemocnici s TyfloCentrem na téma péče o nevidomé

Zážitkový seminář v Litomyšlské nemocnici s TyfloCentrem na téma péče o nevidomé
6. října 2015
Litomyšlská nemocnice připravila pro své nelékařské zdravotnické pracovníky zážitkové semináře s TyfloCentrem týkající se správného přístupu k nevidomým.

Ve středu 16. 9. a 30. 9. 2015 jsem pozvala do nemocnice odborné pracovníky z TyfloCentra, abychom si formou zážitkového semináře vyzkoušeli, jaké je to nevidět. Při ošetřování klientů, kteří jsou zrakově postižení, narážíme na komunikační bariéry, neumíme se domluvit na běžných činnostech, jak ho oslovit, usadit na židli v čekárně, doprovodit na vyšetření, provést hygienu atd. Proto jsme využili možnost si správné přístupy k lidem se zrakovým handicapem vyzkoušet a naučit se je formou demonstrace.

Cílem seminářů je zkvalitnit ošetřovatelskou péči o nevidomé. Přijeli k nám čtyři pracovníci centra, mezi nimi Petr, sám nevidomý. S vadou se nenarodil, ale přišel o zrak před 14 lety. Petr byl před 2 roky hospitalizován na chirurgickém oddělení v Litomyšlské nemocnici po autonehodě, kdy přecházel přechod pro chodce se svým vodícím psem a srazilo ho auto. Byl to pro nás opravdu silný zážitek, když jsme se ho mohli zeptat na jeho pocity a zkušenosti, které má. Jeho osobní prožitky stojí nad veškerou odbornou literaturou, jsou nepřenosné.

První část byla teoretická a druhá část zážitková. To, že jsme sami mohli nakouknout do světa nevidomých, vyzkoušet si na vlastní kůži jaké to je, natočit si vodu do hrnečku jako nevidomý, napsat dopis, jít na procházku, v nás zanechalo velmi silný dojem, který přetrvával několik dnů. Semináře byly nádherné a všem 45 účastníkům – nelékařským zdravotnickým pracovníkům se líbil. Proto jsme se domluvili na další spolupráci a budeme semináře organizovat i v dalších měsících.

Co je TyfloCentrum a jaké má poslání?

Poskytovat kvalitní, komplexní služby lidem se zrakovým postižením v Pardubickém kraji. Jejich cílem je motivovat zrakově postižené k aktivnímu životu a pomáhat jim k dosažení co největší samostatnosti. Služby poskytují terénní i ambulantní. Konkrétně zajistí odborné sociální poradenství, sociální rehabilitaci, nácvik komunikace, používání kompenzačních pomůcek, včetně jejich zapůjčení, výlety, jízdu na dvojkole, cvičení, plavání, kuželky, atd. Tyto služby jsou zdarma. Ostatní pomoc jako průvodcovské služby, doprovod na úřad, do zaměstnání, do škol, předčítání, přepisování dopisů a vyplňování formulářů – jsou zpoplatněny dle zákona 108/2006 Sb.

Děkujeme odborníkům TyfloCentra, jmenovitě Zuzaně Dostálové a Petrovi, za zážitek a za možnost osvojit si některé techniky, které ošetřovatelskému personálu pomohou v jejich práci, v péči o zrakově postižené pacienty.

Atmosféru semináře vám přiblížíme prostřednictvím pořízených fotografií.

Mgr. Světlana Jeřábková
Náměstkyně pro ošetřovatelskou péči