XIII. celostátní kongres České společnosti pro léčbu rány s mezinárodní účastí

XIII. celostátní kongres České společnosti pro léčbu rány s mezinárodní účastí
18. ledna 2015
Třináctý ročník má před sebou celostátní kongres České společnosti pro léčbu rány s mezinárodní účastí, jehož spolupořadateli jsou Nemocnice Pardubického kraje, a. s. a Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice. Uskuteční se ve dnech 22. a 23. ledna 2015 v kongresovém centru pardubické Univerzity. Letošní pokračování nese podtitul „Mezioborová spolupráce při léčbě ran a kožních defektů" a koná se pod záštitou hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického a rektora Univerzity Pardubice Miroslava Ludwiga.

„Problematika léčby ran je velmi široká a zasahuje do mnoha oborů. Proto je velmi potřebné, aby se jednotliví specialisté sešli a společně pohovořili. Navzájem si tak můžeme předat cenné poznatky a přiučit se od kolegů. Kongres v tomto směru již dvanáct let plní svůj účel naprosto skvěle," řekl Ivo Bureš, předseda České společnosti pro léčbu rány a primář Geriatrického centra Pardubické nemocnice.

Do univerzitního kongresového centra se znovu sjedou přední čeští a slovenští specialisté. Podobně jako v minulých letech je doplní zahraniční hosté. Tentokrát se svými přednáškami vystoupí špičkoví odborníci z Velké Británie, Německa a Slovenska.

„Kongres je určen pro lékaře z praxe, chirurgy, dermatology, angiology, geriatry, diabetology, internisty a lékaře ostatních oborů, kteří se zabývají léčbou rány. Dále je určen pro sestry jak z ambulantních i lůžkových zařízení, tak z domácí péče," uvedl primář Bureš a dodal: „Trvalou snahou kongresu je podpora mezioborové spolupráce mezi lékařskými a nelékařskými zdravotnickými obory a předávání si zkušeností a nejnovějších poznatků."

Každoročně stoupá zájem o účast na této akce. Proto již tradičně budou přednášky ve čtvrtek znovu probíhat současně na dvou místech a až v pátek se koncentrují jen do velké auly. V přilehlých posluchárnách budou poté probíhat workshopy k jednotlivým tématům a k novinkám v moderních terapeutických obvazech a sympózia – v bohatém programu jich je celkem šestnáct.

Do programu nadcházejícího kongresu bylo opět zařazeno několik desítek přednášek. Některé budou zaměřeny vysoce specializovaně, další budou určeny pro lékaře mnoha odborností, neboť se v nich bude hovořit o problematice platné ve všech oborech, které se starají o rány a defekty. S přednáškami vystoupí i lékaři ze spolupořádající Nemocnice Pardubického kraje – z oddělení cévní a plastické chirurgie Chirurgické kliniky Pardubické nemocnice a z DIOP Chrudimské nemocnice.

Mgr. Dušan Korel

Další aktuality