V Litomyšli diskutovali lékaři i sestry o nejnovějších trendech v ortopedii

V Litomyšli diskutovali lékaři i sestry o nejnovějších trendech v ortopedii
28. dubna 2023
Jaké jsou nejnovější trendy v ortopedii a co zabírá při léčbě pacientů s onemocněním pohybového aparátu? O tom se živě diskutovalo na plénu i v kuloárech IV. Ortopedicko-traumatologického kongresu. Ten uspořádalo ortopedické oddělení Litomyšlské nemocnice.

Zajímavé přednášky od řady odborníků

V reprezentativních prostorách budovy zámeckého pivovaru se sešli lékaři a sestry především z ortopedických a traumatologických oddělení nemocnic z různých koutů České republiky.

Program byl v úvodní den kongresu po společném úvodu rozdělen na lékařskou a sesterskou sekci. Druhý den už byl společný pro všechny. Zazněla v něm spousta zajímavých přednášek od řady předních tuzemských odborníků. 

Hlavním tématem bylo preventivní ošetření kolenního kloubu a možnosti ošetření kolene tak, aby se předešlo artróze. Hovořilo se například o ošetření menisků, vazů kolene a chrupavek nebo o zkušenostech s nanoskopií. Tato nová metoda umožňuje lékařům detailní pohled do kloubu miniaturní kamerou velikosti injekční jehly a jeho následné ošetření miniaturními nástroji. Používá se k vyšetření a ošetření hlavně kolenních a hlezenních kloubů, ale i dalších drobnějších kloubů horních i dolních končetin. A toto vše lze provést v místním umrtvení bez nutnosti celkové anestezie.

Cílem bylo navázat na kongresovou tradici

„Touto akcí jsme chtěli navázat na kongresovou tradici, kterou přerušila Bílá hora pro ortopedii – pandemie covidu-19,“ uvedl předseda kongresu Vít Heblt, primář oddělení ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí a náměstek léčebné péče Litomyšlské nemocnice.

„První kongres tohoto typu jsme připravovali v roce 2006, kdy naše ortopedické oddělení slavilo 50. výročí. Tenkrát jsme si s tehdejším panem primářem Miroslavem Vlachem rozhodně nemysleli, že bychom něco podobného ještě někdy chtěli opakovat. Po 10 letech jsme se z toho vzpamatovali a uspořádali Litomyšlský ortopedický kongres s mezinárodní účastí. V roce 2017 následovaly Arthrex days 2017 Litomyšl. Na všechny tyto akce jsme měli velice pozitivní ohlasy. Účastníci kvitovali jejich velice dobrou odbornou i společenskou úroveň. To nás přimělo k tomu, abychom tradici kongresů znovu obnovili,“ vysvětlil Vít Heblt.

Akce ukázala i kvality litomyšlské ortopedie

„Organizátorům je potřeba poděkovat za to, že měli odvahu a sílu takový kongres v takovém rozsahu uspořádat,“ řekl oblastní ředitel pro zdravotní služby Litomyšlské, Svitavské a Orlickoústecké nemocnice Vratislav Dědek. „Jsem přesvědčen o tom, že i tato akce ukázala kvality ortopedického pracoviště v Litomyšli,“ sdělil Vratislav Dědek, který k ortopedům obecně chová podle svých slov velkou úctu. „Výsledky práce ortopedů jsem totiž poznal na svém vlastním těle. A myslím, že jsou úžasné,“ dodal oblastní ředitel.

„Děkuji organizátorům za skvělou přípravu. Kongres se odehrál v krásném prostředí a slyšeli jsme zde zajímavé přednášky,“ prohlásil manažer ošetřovatelské péče Nemocnice Pardubického kraje Oldřich Hošek.

„Mnohokrát jsem se přesvědčila o tom, že ortoped dokáže odvést spoustu kvalitní práce, která může člověka vrátit zpět do života,“ sdělila členka organizačního výboru kongresu, náměstkyně ošetřovatelské péče Litomyšlské nemocnice Marketa Nemšovská a vzpomněla na práci na ortopedickém oddělení v Brně, kam ji v profesním životě přivedl osobní zážitek.

Význam kongresu ocenili i odborníci

„Mám obrovskou radost z toho, že se kongres mohl uskutečnit prezenční formou. Covidová situace nás obecně hodně posunula do online formy vzdělávání, ale my bychom si moc přáli, abychom i do budoucna udrželi prezenční formu kongresů,“ poznamenal předseda České společnosti pro ortopedii a traumatologii pohybového ústrojí (ČSOT) Jiří Gallo.