V Chrudimi se konala odborná konference „Ošetřovatelství napříč obory“

V Chrudimi se konala odborná konference „Ošetřovatelství napříč obory“
13. října 2015
Chrudimská nemocnice v úterý 6. října 2015 ve zdejším muzeu uspořádala odbornou konferenci na téma „Ošetřovatelství napříč obory“.

Konference byla určena nejen pro všeobecné sestry a porodní asistentky, ale také pro další nelékařské zdravotnické pracovníky. V krásných historických prostorách chrudimského muzea se sešlo 130 účastníků ze všech pracovišť Nemocnice Pardubického kraje, z Fakultní nemocnice Hradec Králové, z ambulancí praktických i odborných lékařů, ale také ze sociálních zařízení. Odborná konference se konala ve spolupráci s Univerzitou Pardubice a s městem Chrudim, které se aktivně podílí na podpoře zdraví svých občanů.

Spektrum témat konference „Ošetřovatelství napříč obory“ bylo rozsáhlé. V prezentacích, které si aktivní účastníci připravili, zazněly nejen přednášky o ošetřovatelské péči ve zdravotnických zařízeních včetně novinek, ale také o domácí ošetřovatelské péči, o sociálních službách nebo o správně prováděných odběrech biologického materiálu. Byla rovněž představena Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice a prezentována byla i další zajímavá témata. 

Odborná konference byla zařazena do celoživotního vzdělávání NLZP. Celodenní program konference byl schválen Profesní a odborovou unií zdravotnických pracovníků a Unií fyzioterapeutů. 

Bc. Romana Chmelíková
vrchní sestra ARO Chrudimské nemocnice

Další aktuality

Před lékárnu Pardubické nemocnice se vrací 17 parkovacích míst

30. září 2022

S úpravou náměstíčka před nemocniční lékárnou se opět o něco navýšil počet parkovacích míst v nemocnici. Zároveň se do tohoto prostoru vrací doprava, a to od soboty 1. října. Stavební práce, které přístup na náměstíčko omezily, jsou hotové, a tak bude znovu možné využívat i hlavní vjezd do nemocnice z ulice Kyjevská. Vjezdový režim bude stejný jako před omezením.