Světový den hlasu v Pardubické nemocnici

Světový den hlasu v Pardubické nemocnici
Foto: ORL klinika, vyšetření hlasivek
15. dubna 2024
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Pardubické nemocnice se již tradičně zapojí do osvětové akce Světový den hlasu. V úterý 16. dubna 2024 mezi 12. a 16. hodinou bude tak možné přijít na ušní, nosní a krční oddělení, kde bude probíhat ve foniatrické (hlasové) ambulanci vyšetření hlasivek a hrtanu. Ambulance se nachází v přízemí budovy č. 6.

„Kdokoliv má potíže s hlasem či dlouhodobě trvající chrapot, může využít tuto možnost a v rámci Světového dne hlasu si může nechat vyšetřit hlasivky a hrtan odborníkem na našem oddělení. Hlas je klíčovým prostředkem komunikace, proto je nutné o něj náležitě pečovat. Varovné signály, které mohou upozorňovat i na závažnější zdravotní problém, se nesmí podceňovat," řekl Karel Pokorný, primář ušního nosního, krčního oddělení ORL kliniky Pardubické nemocnice.

„V případě lehkých nálezů na hlasivkách od nás lidé dostanou doporučení, co mají dělat nebo čeho se mají vyvarovat. Zjistíme-li problém vážnějšího nálezu, pak bychom daného člověka pozvali k podrobnějšímu vyšetření,“ přiblížil Jaroslav Praisler, vedoucí foniatr ušního, nosního a krčního oddělení Pardubické nemocnice.

Světový den hlasu je osvětová iniciativa. Jejím cílem je zvýšit informovanost veřejnosti a zlepšit prevenci poruch hlasu a zároveň upozorňovat na výskyt rakoviny hrtanu. 

Česká republika se k oslavám Světového dne hlasu připojila poprvé v roce 2009. Od té doby probíhají preventivní vyšetření i v Pardubické nemocnici.